Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện 2020

Cảm ơn bạn đã tải Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện 2020

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Luật đầu tư 2020 đã được Quốc hội chính thức thông qua. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mới nhất được ban hành kèm theo Phụ lục 4 Luật đầu tư 2020.