Quyết định 2122/QĐ-BYT 2022 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau nhiễm COVID-19 ở người lớn

Cảm ơn bạn đã tải Quyết định 2122/QĐ-BYT 2022 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau nhiễm COVID-19 ở người lớn

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Quyết định 2122/QĐ-BYT 2022 vừa được Bộ y tế ban hành về Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau nhiễm COVID-19 ở người lớn.