Quyết định 1226/QĐ-BYT 2022 Hướng dẫn điều chỉnh quy định sàng lọc, xét nghiệm người nghi nhiễm và thu dung điều trị người mắc COVID-19

Cảm ơn bạn đã tải Quyết định 1226/QĐ-BYT 2022 Hướng dẫn điều chỉnh quy định sàng lọc, xét nghiệm người nghi nhiễm và thu dung điều trị người mắc COVID-19

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Quyết định 1226/QĐ-BYT 2022 được Bộ y tế ban hành về Hướng dẫn điều chỉnh quy định sàng lọc, xét nghiệm người nghi nhiễm và thu dung điều trị người mắc COVID-19.