Nghị quyết 128/NQ-CP 2021 Quy định tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Cảm ơn bạn đã tải Nghị quyết 128/NQ-CP 2021 Quy định tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Nghị quyết 128/NQ-CP 2021 Quy định tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Theo Nghị quyết 128 2021, cả nước tạm thời không giãn cách xã hội, đủ liều vắc xin được đi liên tỉnh