Mức lương tối thiểu vùng năm 2021 mới nhất

Cảm ơn bạn đã tải Mức lương tối thiểu vùng năm 2021 mới nhất

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mức lương tối thiểu vùng năm 2021 được thực hiện theo nghị định Nghị định 90/2019/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2019. Lương tối thiểu vùng năm 2021 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Mời các bạn cùng tham khảo những điểm mới về lương 2021.