Công văn 4358/UBND-KGVX Hà Nội 2021 triển khai biện pháp phòng, chống COVID-19 theo phương châm 4 tại chỗ

Cảm ơn bạn đã tải Công văn 4358/UBND-KGVX Hà Nội 2021 triển khai biện pháp phòng, chống COVID-19 theo phương châm 4 tại chỗ

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Công văn 4358/UBND-KGVX 2021 vừa được Ủy ban nhân dân Tp Hà Nội ban hành về triển khai biện pháp phòng, chống COVID-19 theo phương châm 4 tại chỗ.