Chỉ thị 25/CT-UBND Hà Nội 2021 tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022

Cảm ơn bạn đã tải Chỉ thị 25/CT-UBND Hà Nội 2021 tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Chỉ thị 25/CT-UBND Hà Nội 2021 được Ủy ban nhân dân TP Hà Nội về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022.