Bộ GD&ĐT yêu cầu không giao bài tập về nhà cho học sinh lớp 1

Cảm ơn bạn đã tải Bộ GD&ĐT yêu cầu không giao bài tập về nhà cho học sinh lớp 1

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bộ GD&ĐT yêu cầu không giao bài tập về nhà cho học sinh lớp 1. Đây là quy định mới nổi bật tại Công văn 3977/BGDĐT-GDTH 2020 của Bộ giáo dục.