Bảng lương giáo viên, giảng viên 2021

Cảm ơn bạn đã tải Bảng lương giáo viên, giảng viên 2021

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Bảng lương giáo viên, giảng viên 2021 9,4 KB 08/04/2021 8:16:56 SA
Từ 1/7/2019, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng 100.000 đồng/tháng nên tiền lương của giáo viên, giảng viên cũng được điều chỉnh tăng thêm từ 165.000 đồng/tháng đến 800.000 đồng/tháng tùy vào từng đối tượng.
Xem thêm các thông tin về Bảng lương giáo viên, giảng viên 2021