5 khoản phụ cấp dành cho giáo viên trong năm 2019

Cảm ơn bạn đã tải 5 khoản phụ cấp dành cho giáo viên trong năm 2019

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Mời các bạn cùng tham khảo tổng hợp 5 loại phụ cấp giáo viên vẫn được hưởng trong năm học 2019 trước khi Luật giáo dục 2019 có hiệu lực.