Đơn xin tham gia câu lạc bộ hè

Mẫu đơn xin tham gia câu lạc bộ hè là mẫu đơn xin học hè được các bậc phụ huynh học sinh viết tay gửi đến Ban giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm để xin học hè cho con em mình. Mẫu đơn xin tham gia hoạt động hè bao gồm các thông tin về học sinh và cha mẹ học sinh, cam kết thực hiện đầy đủ các nội quy và quy định của nhà trường. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tải về sử dụng và tham khảo.

1. Đơn xin tham gia hoạt động hè số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THAM GIA HOẠT ĐỘNG HÈ

Tên tôi là:…………………………………………………………………

Thôn ………………………………………………………………………

Là bố ( mẹ) của em: …………………….................................................

Là học sinh lớp ………………….. năm học................

Theo nhu cầu của gia đình tôi có nguyện vọng đề nghị nhà trường tổ chức cho con tôi được tham gia sinh hoạt câu lạc bộ vui chơi giải trí và củng cố kiến thức.

Vậy tôi làm đơn này xin nhà trường tổ chức cho con tôi được tham gia các câu lạc bộ trong dịp hè để con tôi có điều kiện nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện.

Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định của nhà trường, của ban đại diện cha mẹ học sinh và chịu trách nhiệm về an toàn đi lại của con tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

.........., ngày …..tháng……năm ..........

Người làm đơn

2. Đơn xin tham gia hoạt động hè số 2

Mẫu đơn xin tham gia câu lạc bộ hè mới nhất Mẫu đơn xin tham gia câu lạc bộ hè

Nội dung chi tiết Mẫu đơn xin tham gia câu lạc bộ hè, mời các bạn tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o-------

ĐƠN XIN THAM GIA CÂU LẠC BỘ HÈ

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường...................................

Đồng kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp:...................................

Tên tôi là:.....................................................................................................................

Phụ huynh của em:......................................Học sinh lớp:.................................................

Địa chỉ:............................................Điện thoại:.............................................................

Căn cứ vào kết quả học tập, năng lực nhận thức của con em mình, gia đình tôi có nhu cầu cho con tham gia câu lạc bộ hè để ôn tập và nâng cao kiến thức cũng như các hoạt động giải trí tập thể.

Vậy tôi làm đơn này kính mong BGH và cô chủ nhiệm nhận cháu vào học. Khi được tham gia CLB hè tại nhà trường, gia đình tôi sẽ thực hiện tốt các nội quy, quy định của nhà trường. Gia đình tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đưa đón, nhắc nhở các cháu đảm bảo an toàn khi các cháu tham gia giao thông trên đường đi đến trường và khi ra về.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

......................., ngày....tháng....năm.......

Phụ huynh học sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
28 43.165
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo