Đơn xin mượn vốn hỗ trợ sinh viên

Mẫu đơn xin mượn vốn hỗ trợ sinh viên mới nhất

Bạn đang là sinh viên và đang gặp khó khăn trong cuộc sống, cũng như việc trang trải học sinh và sinh hoạt phí hàng ngày? hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc mẫu đơn xin mượn vốn hỗ trợ sinh viên để bạn đọc cùng tham khảo. Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin người làm đơn, số tiền xin mượn, lý do xin mượn... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin mượn vốn hỗ trợ sinh viên tại đây.

Giấy đề nghị chi kinh phí hỗ trợ thu BHYT học sinh sinh viên

Đơn xin hỗ trợ khó khăn đột xuất

Đơn xin hỗ trợ khó khăn đột xuất dành cho sinh viên

Mẫu đơn xin mượn vốn hỗ trợ sinh viên

Mẫu đơn xin mượn vốn hỗ trợ sinh viên

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin mượn vốn hỗ trợ sinh viên như sau:

Trong đơn, bạn cần nêu rõ thông tin cá nhân của mình như: họ tên, lớp, số điện thoại, hiện đang làm sinh viên năm mấy, chuyên ngành gì và khóa nào, tiếp đó, bạn trình bày lí do muốn xin mượn vốn, số tiền cần mượn và cam kết sẽ hoàn trả lại số tiền đó cho Quỹ hỗ trợ sinh viên của trường trước khi tốt nghiệp. Đơn này sẽ được gửi đến Ban Giám hiệu nhà trường, phòng công tác học sinh sinh viên để chờ xét duyệt.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

ĐƠN XIN MƯỢN VỐN HỖ TRỢ SINH VIÊN

Kính gửi: Ban Giám Hiệu,
Phòng Công tác Học sinh sinh viên,
Phòng Kế hoạch – Tài vụ,
Giáo viên chủ nhiệm lớp

Em tên:...............................................................................................................................

Lớp:....................................................................................................................................

MSSV:................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc (ghi rõ số nhà, đường (ấp), phường (xã), quận (huyện), tỉnh):..................

...........................................................................................................................................

Điện thoại liên lạc: Di động................................................ Bàn (nhà):..............................

Hiện là HSSV lớp:........................... năm thứ:............................khoa:.............................................. thuộc hệ đào tạo (chính quy/không chính quy) ............................................. của trường.

Nay em kính đơn này đến Ban Giám Hiệu, Phòng Công tác Học sinh sinh viên, Phòng Kế hoạch – Tài vụ, Giáo viên chủ nhiệm lớp xem xét cho em được mượn vốn từ Quỹ hỗ trợ sinh viên của trường, số tiền là: ...................... đồng (Viết bằng chữ:................................. đồng).

Lý do:...................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Rất mong sự xem xét chấp thuận của nhà trường. Em chân thành cảm ơn và cam kết hoàn trả đủ tiền trước khi nhận bằng tốt nghiệp.

..................., ngày.....tháng .....năm 20......

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN
ĐỊA PHƯƠNG VỀ HOÀN CẢNH
CỦA SINH VIÊN
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)
CAM KẾT CỦA PHỤ
HUYNH SINH VIÊN
XÁC NHẬN CỦA GVCN
(Ghi rõ thái độ, tinh thần học tập,
đạo đức .... của SV)
Ý KIẾN CỦA PHÒNG
CÔNG TÁC HSSV
Ý KIẾN CỦA BAN
GIÁM HIỆU TRƯỜNG
Đánh giá bài viết
1 270
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo