Mẫu đơn xin hỗ trợ khó khăn đột xuất dành cho sinh viên

Mẫu đơn xin hỗ trợ khó khăn đột xuất dành cho sinh viên

Mẫu đơn xin hỗ trợ khó khăn đột xuất dành cho sinh viên là mẫu đơn xin được cá nhân học sinh, sinh viên lập ra và gửi tới ban giám hiệu nhà trường để xin được hỗ trợ khó khăn đột xuất. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của sinh viên làm đơn, hệ đào tạo, lý do xin hỗ trợ, hồ sơ gửi kèm theo... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin hỗ trợ khó khăn đột xuất dành cho sinh viên tại đây.

Đơn xin hỗ trợ khó khăn đột xuất

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ

Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng

Mẫu đơn xin hỗ trợ khó khăn đột xuất dành cho sinh viên

Mẫu đơn xin hỗ trợ khó khăn đột xuất dành cho sinh viên
Mẫu đơn xin xét trợ cấp khó khăn đột xuất

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin hỗ trợ khó khăn đột xuất dành cho sinh viên như sau, mời bạn đọc tham khảo chi tiết:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

ĐƠN XIN XÉT TRỢ CẤP KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường.....................
(Quỹ Học bổng và Hỗ trợ Sinh viên)

Em tên:............................................................. Mã số sinh viên:................................

Ngày sinh:..................................................................................................................

Nơi sinh:.....................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:....................................................................................................

Là sinh viên lớp:........................................................ (HG...............) khóa...................

Hệ đào tạo: Dài hạn tập trung (chính quy) tại..................................................................

Nay em làm đơn này kính gửi đến Ban Giám hiệu xin được xem xét trợ cấp khó khăn đột xuất từ Quỹ Học bổng và Hỗ trợ sinh viên - Trường...............................................................................................................

Lý do: (ghi rõ nội dung và hồ sơ kèm theo (nếu có)):.......................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Rất mong được ban giám hiệu xem xét giúp đỡ để em vượt qua được khó khăn, nhằm học tập và rèn luyện tốt hơn.

Trân trọng kính chào./.

Ý kiến đề nghị của BCS lớp Người làm đơn
(chữ ký và ghi rõ họ tên)

* Xác nhận của Cố vấn học tập * Xác nhận của Khoa
Đánh giá bài viết
2 2.929
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo