Mẫu đơn đề nghị thay đổi thực hiện luận văn thạc sĩ

Mẫu đơn đề nghị thay đổi thực hiện luận văn thạc sĩ

hoatieu.vn xin gửi đến các bạn mẫu đơn đề nghị thay đổi thực hiện luận văn thạc sĩ. Mẫu đơn đề nghị thay đổi thực hiện luận văn thạc sĩ nêu rõ thông tin người làm đơn, yêu cầu đề nghị, lý do xin thay đổi thực hiện luận văn thạc sĩ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu đơn đề nghị thay đổi thực hiện luận văn thạc sĩ tại đây.

Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp

Đơn xin xét tuyển nghiên cứu sinh

Mẫu phiếu theo dõi tiến độ thực hiện đồ án tốt nghiệp

Mẫu đơn đề nghị thay đổi thực hiện luận văn thạc sĩ

Mẫu đơn đề nghị thay đổi thực hiện luận văn thạc sĩ

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị thay đổi thực hiện luận văn thạc sĩ như sau, mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết:

Trong đơn đề nghị thay đổi thực hiện luận văn, học viên cần ghi rõ nguyện vọng muốn thay đổi một trong các phần sau: điều chỉnh tên đề tài, thay đổi cán bộ hướng dẫn hay gia hạn thời gian thực hiện luận văn. Trong phần nội dung chính, học viên cần điền đầy đủ thông tin cá nhân như họ tên, mã số học viên, chuyên ngành đào tạo, khóa học cùng với lý do muốn thay đổi thực hiện luận văn.

TRƯỜNG ĐH....................................
PHÒNG QLKH - ĐTSĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
..............., ngày...tháng...năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
THAY ĐỔI THỰC HIỆN LUẬN VĂN

Điều chỉnh tên đề tài

Thay đổi Cán Bộ hướng dẫn

Gia hạn thời gian thực hiện LV

Họ tên học viên:....................................................................... MSHV:........................

Ngày sinh:............................. Nơi sinh:........................................................................

Chuyên ngành:....................................................................... Khóa:............................

Yêu cầu:.....................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Giải trình lý do:............................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Phòng QLKH
- ĐTSĐH
Khoa quản lý
chuyên ngành
Cán Bộ
hướng dẫn
Học viên
Đánh giá bài viết
1 168
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo