Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in

Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in mới nhất

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in ban hành kèm theo Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in. Đơn gồm các thông tin: Tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại...

Nội dung của Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../ …… (nếu có)

……, ngày … tháng … năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in 1

Kính gửi: 1....................................................................................

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nhập khẩu:....................................................

- Địa chỉ:........................................................................................................

- Số điện thoại:......................Fax:......................Email:.................................

- Số ............. ngày…… tháng ..... năm ……. nơi cấp CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân3

2. Thiết bị đề nghị nhập khẩu:

Tên máy (Tiếng Việt): Tiếng Anh (nếu có):

Tên hãng:........................................................................................................

Model:........................................................................................................

Số định danh máy (số máy):...........................................................................

Nước sản xuất:................................Năm sản xuất:.......................................

Số lượng:....................................................

Chất lượng: 4............................................................

Đặc tính kỹ thuật, công nghệ in: 5....................................................

Khuôn khổ bản in hoặc bản photo lớn nhất:....................................................

Tốc độ in hoặc photo lớn nhất:....................................................

Giá trị thiết bị (đơn vị tính: đồng Việt Nam):

3. Mục đích nhập khẩu: 6....................................................

4. Địa chỉ đặt máy lần đầu:....................................................

Đơn vị (cá nhân tôi) cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về việc nhập khẩu thiết bị in./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên nếu là tổ chức hoặc ký, ghi rõ họ tên nếu là cá nhân)

_____________

1 Bao gồm cả máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (đa chức năng).

2 Ghi tên cơ quan cấp giấy phép

3 Nội dung này chỉ ghi khi đối tượng nhập khẩu là cá nhân.

4 Mới 100% hoặc đã qua sử dụng.

5 Ghi rõ công nghệ: offset, flexo, letterpress, ống đồng, kỹ thuật số...

6 Ghi rõ: phục vụ sản xuất của công ty hoặc kinh doanh (để bán) hoặc phục vụ công việc nội bộ của tổ chức hoặc phục vụ học tập, nghiên cứu của cá nhân.

Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in

Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in

Đánh giá bài viết
1 381
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo