Đối tượng nào được tăng lương nhiều nhất 2020

Đề xuất mức lương cơ sở 2020 là 1,6 triệu đồng. Nếu đề xuất này được Quốc hội chấp thuận thì lương cơ sở năm 2020 sẽ cao là mức lương cao nhất từ trước đến nay, đồng thời, lương cơ sở năm 2020 sẽ tăng 110.000 đồng /tháng so với năm 2019. Vậy nếu lương cơ sở tăng thì đối tượng nào sẽ được tăng lương cao nhất?

Việc tăng lương cơ sở sẽ kéo theo nhiều khoản tăng đối với thang bảng lương của cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm các khoản tiền như lương cơ bản, phụ cấp... Sau đây là mức tăng chi tiết tiền lương của từng đối tượng nếu áp dụng mức lương cơ sở mới, HoaTieu.vn xin mời các bạn cùng tham khảo.

Cán bộ, công chức, viên chức nào được tăng lương nhiều nhất từ 01/7/2020?

Để các bạn tiện theo dõi và so sánh mức lương cao nhất từ ngày 01/7/2020 (dự kiến) của cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong từng lĩnh vực, HoaTieu.vn xin tóm tắt tại bảng dưới đây:

Lĩnh vực hoạt động

Hệ số lương cao nhất

Chức danh có hệ số cao nhất

Mức lương từ 01/7/2019

Mức lương từ ngày 01/7/2020

(Dự kiến)

Mức tăng lương

Cán bộ lãnh đạo Nhà nước

13,0

Chủ tịch nước

19.370.000 đồng/tháng

20.800.000 đồng/tháng

1.430.000 đồng/tháng

Sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan công an

10,4

Đại tướng

15.496.000 đồng/tháng

16.640.000 đồng/tháng

1.144.000 đồng/tháng

Cán bộ, công chức trong cơ quan Nhà nước

8,0

(bậc 6, công chức loại A3, nhóm 1)

Chuyên viên cao cấp

11.920.000 đồng/tháng

12.800.000 đồng/tháng

880.000 đồng/tháng

Thanh tra viên cao cấp

Kiểm soát viên cao cấp thuế

Kiểm toán viên cao cấp

Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng

Kiểm tra viên cao cấp hải quan

Thẩm kế viên cao cấp

Kiểm soát viên cao cấp thị trường

Thống kê viên cao cấp

Kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Chấp hành viên cao cấp (thi hành án dân sự)

Thẩm tra viên cao cấp (thi hành án dân sự)

Kiểm tra viên cao cấp thuế

Giảng viên trong các trường công lập

8,0

(bậc 6, viên chức loại A3, nhóm 1)

Giáo sư - Giảng viên cao cấp

11.920.000 đồng/tháng

12.800.000 đồng/tháng

880.000 đồng/tháng

Bác sĩ trong các bệnh viện công lập

8,0

Bác sĩ cao cấp

11.920.000 đồng/tháng

12.800.000 đồng/tháng

880.000 đồng/tháng

Giáo viên trong các trường công lập

6,38 (bậc 6, viên chức loại A2, nhóm 2)

Giáo viên trung học cao cấp

9.506.200 đồng/tháng

10.208.000 đồng/tháng

701.800 đồng/tháng

Lưu ý:

1. Mức lương = Hệ số lương x Mức lương cơ sở.

Trong đó:

Mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2019: 1.490.000 đồng/tháng;

Mức lương cơ sở dự kiến từ ngày 01/7/2020: 1.600.000 đồng/tháng.

2. Năm 2020 sẽ là năm cuối cùng cán bộ, công chức, viên chức nhận lương theo hệ số, cũng là năm cuối cùng áp dụng lương cơ sở, từ năm 2021, lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tính bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Căn cứ pháp lý:

Đánh giá bài viết
11 22.365