Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học

Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học

Bạn có biết định mức số tiết dạy trên một tuần của giáo viên là bao nhiêu không? hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học để bạn đọc cùng tham khảo và có thể biết rõ hơn về số định mức tiết dạy tron một tuần của giáo viên tiểu học.

Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học

Một số vấn đề về tâm lý học dạy học ở tiểu học

Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở tiểu học

Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học

Bộ GD-ĐT quy định định mức tiết dạy trong một tuần của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên THCS là 19 tiết, giáo viên THPT là 17 tiết. Còn định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp THCS, 15 tiết ở cấp THPT. Giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú phải dạy 21 tiết ở cấp tiểu học, 17 tiết ở cấp THCS; còn giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp THCS.

Riêng giáo viên làm tổng phụ trách Đội trường hạng I dạy 2 tiết một tuần, trường hạng II dạy 1/3 định mức tiết dạy, trường hạng III dạy 1/2 định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp học. Việc phân hạng các trường phổ thông theo quy định hiện hành.

Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học

Ngoài ra, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông có nhiệm vụ giảng dạy một số tiết để nắm được nội dung, chương trình giáo dục và tình hình học tập của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý. Theo đó, hiệu trưởng dạy 2 tiết/tuần, phó hiệu trưởng dạy 4 tiết/tuần.

Bộ cũng quy định chế độ giảm định mức tiết dạy và quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra tiết dạy. Theo đó, giáo viên chủ nhiệm các cấp, giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn, tổ trưởng bộ môn được giảm 3-4 tiết/tuần. Giáo viên được tuyển dụng bằng hợp đồng làm việc lần đầu được giảm 2 tiết/tuần; giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống, mỗi tuần lễ được giảm 3 tiết (đối với giáo viên THPT, THCS) và 4 tiết (đối với giáo viên tiểu học).

Giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các công tác khác trong nhà trường cũng được giảm 2-4 tiết/tuần. Tuy nhiên, bộ yêu cầu để đảm bảo chất lượng giảng dạy và chất lượng công tác, mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá hai chức vụ và được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất..

Đánh giá bài viết
6 6.330
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo