Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức giáo dục môn Tin học văn phòng tỉnh Quảng Nam năm 2017

Nội dung ôn thi tuyển viên chức giáo dục môn Tin học văn phòng

Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức giáo dục môn Tin học văn phòng tỉnh Quảng Nam năm 2017 gồm 150 câu hỏi trắc nghiệm. Đây là tài liệu luyện tập hữu ích không chỉ dành riêng cho những bạn muốn thi viên chức tỉnh Quảng Nam mà còn phù hợp với những tỉnh thành khác. Mời các bạn tham khảo.

Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức giáo dục môn Tin học văn phòng tỉnh Quảng Nam năm 2017

Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức giáo dục môn Tin học văn phòng tỉnh Quảng Nam năm 2017

Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức giáo dục môn Tin học văn phòng tỉnh Quảng Nam năm 2017

Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức giáo dục môn Tin học văn phòng tỉnh Quảng Nam năm 2017

Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức giáo dục môn Tin học văn phòng tỉnh Quảng Nam năm 2017

Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức giáo dục môn Tin học văn phòng tỉnh Quảng Nam năm 2017

Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức giáo dục môn Tin học văn phòng tỉnh Quảng Nam năm 2017

Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức giáo dục môn Tin học văn phòng tỉnh Quảng Nam năm 2017

Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức giáo dục môn Tin học văn phòng tỉnh Quảng Nam năm 2017

Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức giáo dục môn Tin học văn phòng tỉnh Quảng Nam năm 2017

Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức giáo dục môn Tin học văn phòng tỉnh Quảng Nam năm 2017

Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức giáo dục môn Tin học văn phòng tỉnh Quảng Nam năm 2017

Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức giáo dục môn Tin học văn phòng tỉnh Quảng Nam năm 2017

Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức giáo dục môn Tin học văn phòng tỉnh Quảng Nam năm 2017

Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức giáo dục môn Tin học văn phòng tỉnh Quảng Nam năm 2017

Điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của công chức, viên chức

Theo đó, người đăng ký tham gia tuyển dụng công chức, viên chức phải thực hiện đúng các quy định mới về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Cụ thể là căn cứ vào các văn bản nêu sau:

  • Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
  • Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền Thông về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
  • Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền Thông quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Đồng thời phải đáp ứng đủ các điều kiện theo các quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức, các quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức…

Đánh giá bài viết
1 2.564
0 Bình luận
Sắp xếp theo