Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn. Sắp đến kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh, tỉnh Lạng Sơn tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn dành cho các đối tượng là công dân từ đủ 12 tuổi trở lên đang học tập, sinh sống, làm việc tại tỉnh Lạng Sơn.

Hãy cùng Hoatieu.vn tham khảo đáp án cuộc thi này nhé.

1. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn tuần 4

Câu hỏi 1: Sản phẩm dược liệu, nông sản nào của tỉnh Lạng Sơn đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý?

Hoa Hồi Lạng Sơn, Hồng không hạt Bảo LâmĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Thạch đen Tràng Định

Quýt Bắc Sơn, Na Chi Lăng

Quế Tràng Định, Đào Mẫu Sơn

Câu hỏi 2: Ai là Chỉ huy trưởng đầu tiên của Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn?

Đồng chí Chu Văn Tấn

Đồng chí Nguyễn Cao Đàm

Đồng chí Lương Văn TriĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Phùng Chí Kiên

Câu hỏi 3: Tỉnh Lạng Sơn có các làn điệu dân ca nào phổ biến?

Hát Then

Hát Lượn

Hát Sli

Cả 3 phương án đều đúngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 4: Khởi nghĩa Bắc Sơn diễn ra vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 29/9/1940

Ngày 27/9/1940Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Ngày 28/9/1940

Ngày 26/9/1940

Câu hỏi 5: Giai đoạn 2011 - 2015, số hộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được sử dụng điện lưới quốc gia đạt bao nhiêu %?

Đạt 97,5%Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Đạt 97,8%

Đạt 97,7%

Đạt 97,6%

Câu hỏi 6: Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 23/01/1941

Ngày 23/04/1941

Ngày 23/02/1941Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Ngày 23/03/1941

Câu hỏi 7: Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Bắc Sơn được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 26/9/1936

Ngày 23/9/1936

Ngày 24/9/1936

Ngày 25/9/1936Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 8: Giai đoạn 2015 - 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn tăng bình quân hằng năm đạt bao nhiêu %?

Đạt 9,1%

Đạt 7,1%

Đạt 8,1%

Đạt 6,1%Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 9: Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Tràng Định được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 10/4/1938

Ngày 12/4/1938

Ngày 11/4/1938Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Ngày 13/4/1938

Câu hỏi 10: Giai đoạn 2015 - 2020, hằng năm tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu doanh nghiệp của cả nước thường xuyên tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn?

Gần 3.500Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Gần 3.000

Gần 2.500

Gần 4.000

2. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn tuần 3

Câu hỏi 1: Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Lạng Sơn thành lập năm nào?

Năm 1934

Năm 1936

Năm 1935

Năm 1933Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 2: Tỉnh Lạng Sơn nổi tiếng với những trái cây đặc sản nào?

Quýt Bắc Sơn

Hồng Bảo Lâm, Đào Mẫu Sơn

Cả 3 phương án đều đúngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Na Chi Lăng

Câu hỏi 3: Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Lạng Sơn được thành lập gồm mấy đảng viên?

Có 6 đảng viên

Có 5 đảng viênĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Có 7 đảng viên

Có 4 đảng viên

Câu hỏi 4: Bí thư Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Lạng Sơn là ai?

Đồng chí Hoàng Văn ThụĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Mã Khánh Phương

Đồng chí Lương Văn Tri

Đồng chí Đoàn Viết Bứng

Câu hỏi 5: Ban Cán sự tỉnh Lạng Sơn được thành lập vào tháng, năm nào?

Tháng 10/1934

Tháng 9/1934

Tháng 8/1934

Tháng 7/1934Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 7: Năm 1932, các tổ chức quần chúng cách mạng khu vực biên giới được gây dựng ở những địa danh nào?

Khưa Đa

Cả 3 phương án đều đúngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Ma Mèo

Tân Yên, Thụy Hùng

Câu hỏi 8: Tỉnh Lạng Sơn đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi vào năm nào?

Năm 2008Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Năm 2007

Năm 2006

Năm 2009

Câu hỏi 9: Thành phố Lạng Sơn có những danh thắng nổi tiếng nào?

Chùa Tiên, Giếng Tiên

Động Tam Thanh, Động Nhị Thanh

Cả 3 phương án đều đúngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Núi Tô Thị, Thành Nhà Mạc

Câu hỏi 10: Giai đoạn 2015 - 2020, độ che phủ rừng của tỉnh Lạng Sơn đạt bao nhiêu %?

Đạt 61%

Đạt 62%

Đạt 63%Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Đạt 60%

3. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn tuần 2

Câu hỏi 1: Thực dân Pháp bỏ đạo quan binh và lập lại tên cũ tỉnh Lạng Sơn ngày, tháng, năm nào?

Ngày 20/8/1905

Ngày 20/9/1905

Ngày 20/7/1905

Ngày 20/6/1905Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 2: Tỉnh Lạng Sơn thu ngân sách lần đầu tiên đạt trên một nghìn tỷ đồng vào năm nào?

Năm 1999

Năm 2001Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Năm 2000

Năm 2002

Câu hỏi 3: Lễ hội nào ở Lạng Sơn tổ chức từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng hằng năm?

Lễ hội Chùa Tiên

Lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ (hay còn gọi là Lễ hội Đầu pháo)Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Lễ hội Chùa Tam Thanh

Lễ hội đền Vua Lê

Câu hỏi 4: Nghĩa quân Cai Kinh, Lạng Sơn đánh đồn Chi Lăng vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 31/8/1885

Ngày 31/5/1885Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Ngày 31/6/1885

Ngày 31/7/1885

Câu hỏi 5: Tỷ lệ hộ dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam, giai đoạn 2001 - 2005 đạt bao nhiêu %?

99%

97%Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

100%

98%

Câu hỏi 6: Tỉnh Lạng Sơn hoàn thành phổ cập trung học cơ sở vào năm nào?

Năm 2007

Năm 2009

Năm 2006Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Năm 2008

Câu hỏi 7: Thực dân Pháp chiếm thị xã Lạng Sơn vào năm nào?

Năm 1885Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Năm 1888

Năm 1886

Năm 1887

Câu hỏi 8: Năm 1831, tỉnh Lạng Sơn được thành lập gồm mấy phủ, mấy châu?

Có 1 phủ và 7 châuĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Có 4 phủ và 4 châu

Có 3 phủ và 5 châu

Có 2 phủ và 6 châu

Câu hỏi 9: Đầu thế kỷ XX, tỉnh Lạng Sơn gồm mấy phủ, mấy châu?

Có 3 phủ và 7 châu

Có 2 phủ và 8 châu

Có 1 phủ và 9 châuĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Có 4 phủ và 6 châu

Câu hỏi 10: Dân số tỉnh Lạng Sơn tính đến ngày 01/4/2019 có bao nhiêu người?

Có 781.655 người Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Có 781.650 người

Có 781.660 người

Có 781.665 người

4. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn tuần 1

Câu hỏi 1: Tên gọi Thừa tuyên Lạng Sơn có từ năm nào?

Năm 1469

Năm 1466 Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Năm 1467

Năm 1468

Câu hỏi 2: Tỉnh Lạng Sơn được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 04/12/1831

Ngày 04/10/1831Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Ngày 04/11/1831

Ngày 04/9/1831

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 3: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2006-2010) ở Lạng Sơn là bao nhiêu %?

11,45%

10,45%Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

9,45%

8,45%

Câu hỏi 4: Chiến thắng Chi Lăng diễn ra vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 10/12/1427

Ngày 10/10/1427Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Ngày 10/11/1427

Ngày 10/9/1427

Câu hỏi 5: Phủ Lạng Sơn được đổi tên thành Trấn Lạng Sơn vào năm nào?

Năm 1387

Năm 1397Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Năm 1399

Năm 1398

Câu hỏi 6: Tỷ lệ số hộ dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được sử dụng điện lưới quốc gia giai đoạn 2001 - 2005 là bao nhiêu %?

85%

80,5%

70%Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

75%

Câu hỏi 7: Văn hóa Bắc Sơn thuộc thời kỳ nào?

Thời kỳ đồ đồng

Thời kỳ đồ đá cũ

Thời kỳ đồ đá mớiĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Thời kỳ đồ sắt

Câu hỏi 8: Tỷ lệ số hộ dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được xem truyền hình giai đoạn 2001 - 2005 là bao nhiêu %?

73%Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

72%

74%

75%

Câu hỏi 9: Năm 1428: Trấn Lạng Sơn thuộc Đạo nào?

Bắc ĐạoĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Đông Đạo

Tây Đạo

Nam Đạo

Câu hỏi 10: Đến năm 2020, Lạng Sơn có bao nhiêu di tích cấp Quốc gia đặc biệt?

Có 2 di tích

Có 1 di tíchĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Có 4 di tích

Có 3 di tích

5. Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

5.1 Cách thức dự thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Để tham gia cuộc thi, các bạn truy cập vào http://tracnghiem.tuyengiaolangson.vn sau đó tạo tài khoản mới và tham gia cuộc thi, trả lời hết 10 câu hỏi trắc nghiệm và dự đoán số người trả lời đúng.

5.2 Thời gian thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Cuộc thi được tổ chức từ 5/7 đến 30/8. Mỗi tuần sẽ có 1 đợt thi, bắt đầu vào thứ 2 và kết thúc vào thứ 2 tuần kế tiếp.

5.3 Cơ cấu giải thưởng

Giải thưởng cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn gồm:

  • 01 giải Nhất: trị giá 1.000.000 đồng kèm theo giấy chứng nhận Giải thưởng.
  • 03 giải Nhì: Mỗi giải trị giá 700.000 đồng kèm theo giấy chứng nhận Giải thưởng.
  • 05 giải Ba: Mỗi giải trị giá 500.000 đồng kèm theo giấy chứng nhận Giải thưởng.
  • 15 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 300.000 đồng kèm theo giấy chứng nhận Giải thưởng.

Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ được phép tham gia thi 01 lần/ngày, 07 lần/tuần; được công nhận kết quả đúng và thời gian tham gia trả lời vào lần thi cuối cùng của tuần thi đó.

Trên đây là Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn mà Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc. Để biết thêm các thông tin hữu ích khác, mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn sẽ được Hoatieu.vn cập nhật vào mỗi tuần, các bạn hãy chú ý theo dõi nhé.

Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng của nhiều cá nhân, tổ chức. Cụ thể: trong 2 tuần đầu tiên cuộc thi đã thu hút trên 20.000 lượt tham gia dự thi. Đây quả là một con số khủng đối với bất kỳ cuộc thi nào. Một điều đặc biệt là giải thưởng tập trung vào một tổ chức, đó là công ty TNHH Bảo Long với 21/48 giải, trong đó, có 2 giải nhất; 6 giải nhì và 13 giải ba, tư. Để có được sự tham gia của đông đảo người lao động trong công ty là sự nỗ lực của cả công ty: công ty chia thành 9 tổ cùng nhau thảo luận trả lời các câu hỏi của cuộc thi. Các tổ được hướng dẫn cách thi và tra cứu tài liệu. Bên cạnh đó, công ty còn trang bị 2 máy tính để người lao động có thể tham gia cuộc thi một cách dễ dàng.

Với sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của tất cả tổ chức, cá nhân như thế  này, chúng ta có căn cứ để tin rằng cuộc thi sẽ tiếp tục được lan tỏa. Nhờ đó cuộc thi sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình là tuyên truyền lịch sử, truyền thống, những bước phát triển của tỉnh Lạng Sơn tới người dân trên mọi miền tổ quốc.

Hoatieu.vn hi vọng qua cuộc thi này, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về lịch sử tỉnh Lạng Sơn.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
8 8.675
0 Bình luận
Sắp xếp theo