Đánh đập, hành hạ vật nuôi 2021 bị xử phạt thế nào?

Đánh đập, hành hạ vật nuôi 2021

Đánh đập hành hạ vật nuôi hiện nay xảy ra phổ biến. Hành vi này gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng. Hiện nay đã có quy định xử phạt đối với hành vi đánh đập, hành hạ vật nuôi. Vậy, mức xử phạt đối với hành vi đánh đập, hành hạ vật nuôi như thế nào? Bài viết này Hoatieu.vn sẽ giải đáp cho bạn.

Đánh đập hành hạ vật nuôi bị xử phạt như thế nào?

Đánh đập, hành hạ vật nuôi bị xử phạt thế nào?

Căn cứ quy định tại Điều 29 Nghị định 14/2021/NĐ-CP thì hành vi đánh đập, hành hạ vật nuôi sẽ bị xử phạt như sau:

Điều 29. Vi phạm quy định về hoạt động chăn nuôi, đối xử nhân đạo với vật nuôi, kiểm soát giết mổ động vật trên cạn

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi đánh đập, hành hạ tàn nhẫn đối với vật nuôi.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cơ sở giết mổ tập trung có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có nơi lưu giữ vật nuôi bảo đảm vệ sinh trước khi giết mổ;

b) Đánh đập vật nuôi trước khi giết mổ;

c) Không có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi cản trở, phá hoại, xâm phạm trái phép hoạt động chăn nuôi hợp pháp.

4. Hành vi đưa vật thể lạ, bơm nước cưỡng bức hoặc các chất khác vào cơ thể động vật trên cạn trước khi giết mổ bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp tổng khối lượng động vật vi phạm dưới 100 kg;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp tổng khối lượng động vật vi phạm từ 100 kg đến dưới 500 kg;

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với trường hợp tổng khối lượng động vật vi phạm từ 500 kg đến dưới 1.000 kg;

d) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với trường hợp tổng khối lượng động vật vi phạm từ 1.000 kg trở lên.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi phá hoại hoạt động chăn nuôi được quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 01 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc xử lý nhiệt đối với động vật thuộc hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này; trường hợp tái phạm thì buộc tiêu hủy.

Như vậy, việc đánh đập hành hạ vật nuôi sẽ bị xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Hành vi đánh đập hành hạ vật nuôi trước khi giết mổ thì bị xử phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Trên đây là ý kiến tư vấn của Hoatieu.vn. Mời bạn tham khảo một số bài viết hữu ích khác như:

Đánh giá bài viết
2 30
0 Bình luận
Sắp xếp theo