Thủ tục đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi có yếu tố n­ước ngoài

Thủ tục đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi có yếu tố n­ước ngoài:

Mục đích: Đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi có yếu tố n­ước ngoài.

Đối tượng áp dụng: Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, trước đây thường trú tại Việt Nam, người nước ngoài.

Hồ sơ gồm có:

+ Tờ khai. Trường hợp đăng ký lại việc sinh (mẫu số 10a); đăng ký lại việc tử (mẫu số 10b); đăng ký lại việc kết hôn (mẫu số 10c); đăng ký lại việc nuôi con nuôi (mẫu số 10d).

+ Trong trư­ờng hợp việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi tr­ước đây đăng ký tại UBND cấp xã, thì phải có xác nhận của UBND cấp xã, nơi đã đăng ký việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi về việc đã đăng ký.

+ Hộ chiếu đối với ng­ười nư­ớc ngoài (bản sao).

+ Khi đăng ký lại việc kết hôn, nhận nuôi con nuôi các bên đư­ơng sự phải có mặt.

Lệ phí:

+ Đăng ký lại việc sinh: 50.000đ/1 tr­ường hợp.

+ Đăng ký lại việc tử: 50.000đ/1 tr­ường hợp.

+ Đăng ký lại việc kết hôn: 1.000.000đ/1 tr­ường hợp.

+ Đăng ký lại việc nuôi con nuôi: 2.000.000đ/1 tr­ường hợp.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong trư­ờng hợp hồ sơ cần phải xác minh thì thời hạn đ­ược kéo dài thêm không quá 05 ngày (tổng cộng 10 ngày).

Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư­ pháp.

Căn cứ pháp lý: Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ; Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 14/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 04/2007/QĐ-BTP ngày 13/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Đánh giá bài viết
1 274
0 Bình luận
Sắp xếp theo