Công việc kế toán phải làm cuối năm 2017 và đầu năm 2018

Những việc kế toán cần thực hiện cuối năm 2017 đầu năm 2018

Sắp sửa đến cuối năm 2017 vừa bước sang đầu năm 2018, kế toán cần phải thực hiện một số công việc như: Rà soát lại sổ sách, chứng từ, cân đối doanh thu; Kiểm kê tài sản; Đối chiếu các khoản công nợ.... Để công tác kế toán được trơn tru hơn, các kế toán nên chuẩn bị ngay từ giờ.

1. Những công việc kế toán phải làm cuối năm 2017:

- Chậm nhất 31/12/2017, nộp lại tờ khai thuế môn bài, nếu trong năm 2016 có thay đổi bậc môn bài.

- Rà soát lại sổ sách, chứng từ, cân đối doanh thu, chi phí, chuẩn bị cho BCTC năm 2016, bởi nếu không hợp lý sẽ có hậu quả sau này. Thời gian tháng 12 này cực kỳ quan trọng trong việc bổ sung các chứng từ thiếu cho cả năm.

- Ngày 31/12/2017:

  • Thực hiện việc kiểm kê tài sản cuối năm 2017 bao gồm NVL, hàng hóa, CCDC, TSCĐ…
  • Thực hiện chốt và đối chiếu các khoản công nợ cuối năm 2017, bao gồm tất cả các khoản công nợ phải thu, phải trả…

Công việc kế toán phải làm cuối năm 2017

2. Những công việc kế toán phải làm đầu năm 2018

2.1. Những công việc tháng 1 năm 2018:

  • Chậm nhất ngày 30/01/2018: Nộp tiền thuế môn bài cho năm 2018.
  • Chậm nhất ngày 20/01/2018: Nộp các loại tờ khai và tiền thuế theo THÁNG (cho tháng 12/2016), Thuế GTGT tháng 12/2017, thuế TNCN tháng 12/2017, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2017 và các tờ khai theo tháng khác (nếu có).
  • Chậm nhất ngày 30/01/2018: Nộp các loại tờ khai và tiền thuế theo QUÝ (cho quý 04/2016): Thuế GTGT quý 4/2017, thuế TNCN quý 4/2017, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4/2017 và các tờ khai theo quý khác (nếu có). Riêng thuế TNDN chỉ nộp TIỀN THUẾ mà ko phải nộp tờ khai.

2.2. Những công việc tháng 2 năm 2017:

- Chậm nhất ngày 20/02/2017: Nộp các loại tờ khai và tiền thuế theo THÁNG (cho tháng 01/2017), Thuế GTGT tháng 01/2017, thuế TNCN tháng 01/2017, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2017 và các tờ khai theo tháng khác (nếu có).

2.3. Những công việc tháng 3 năm 2018:

- Chậm nhất 31/03/2018: Nộp BCTC năm 2017 cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê và cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Chậm nhất 31/03/2018: Nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN.

  • TNCN và các tờ khai quyết toán thuế năm khác (nếu có). Nộp bổ sung tiền thuế TNDN.
  • TNCN nếu quyết toán có chênh lệch so với tạm tính quý. Với mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau thì có thể phát sinh thêm một số công việc khác nhưng trên đây là một số công việc cụ thể mà kế toán doanh nghiệp cuối năm phải làm.
Đánh giá bài viết
1 4.271