Công văn số 3481/SGDĐT-GDTrH Hướng dẫn kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì I năm học 2021 - 2022

Hướng dẫn kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì I năm học 2021 - 2022 bậc trung học

Ngày 6/12 năm 2021 Sở giáo dục thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 3481/SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì I năm học 2021 - 2022.

Theo đó các trường trung học sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì I năm học 2021 – 2022 trong khoảng thời gian từ ngày 10/01/2022 đến hết ngày 22/01/2022.

Cụ thể theo văn bản trên, việc kiểm tra cuối học kỳ I ở các trường THCS, THPT sẽ được thực hiện như sau:

Vào thời gian tổ chức kiểm tra cuối học kỳ, đối với các trường ở địa bàn được xác định dịch cấp độ 1, 2, 3 và học sinh đã đi học trực tiếp thì tổ chức kiểm tra trực tiếp.

Nếu nhà trường ở địa bàn được xác định dịch cấp độ 4 và học sinh không thể đến trường học trực tiếp thì nhà trường tổ chức kiểm tra theo hình thức trực tuyến.

Đối với học sinh học hòa nhập, thực hiện kiểm tra định kỳ theo kế hoạch dạy học cá nhân đã điều chỉnh.

Đối với các học sinh thuộc diện F0, học sinh vì cách ly, giãn cách xã hội… không thể tham gia kiểm tra cuối học kỳ từ ngày 10 đến 22-1-2022, Sở Giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường xem xét cho học sinh thực hiện kiểm tra, đánh giá bổ sung sau khi đã thực hiện các biện pháp dạy học, phụ đạo, bồi dưỡng bổ sung kiến thức.

Hình thức, cấu trúc đề kiểm tra cuối học kỳ (tự luận, trắc nghiệm, trắc nghiệm kết hợp tự luận, tỉ lệ các mức độ câu hỏi…) do hiệu trưởng trường THCS, THPT quyết định sau khi bàn bạc, thống nhất với tổ chuyên môn.

Ngoài ra, sở cũng yêu cầu các nhà trường cần rà soát, đánh giá hiệu quả việc tổ chức dạy học; tổ chức phụ đạo, bồi dưỡng, bổ sung kiến thức cho học sinh khi bắt đầu dạy học trực tiếp trở lại trước khi tổ chức kiểm tra cuối kỳ.

Riêng các trường dạy chương trình tích hợp cần bố trí thời lượng dạy học trực tiếp cho các môn học tích hợp nhằm củng cố, bổ sung kiến thức cho học sinh trước khi thực hiện kiểm tra cuối kỳ và đáp ứng chuẩn đầu ra theo yêu cầu của chuẩn quốc tế.

Nội dung chi tiết Hướng dẫn kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì I năm học 2021 - 2022 TP HCM mời các bạn xem trên file PDF hoặc file tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 1.027
Bài liên quan