Công văn 406/BGDĐT-GDTC phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại

Công văn số 406/BGDĐT-GDTC 2020

Công văn 406/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Nhằm chuẩn bị các điều kiện thuận lợi cho học sinh quay lại trường học sau thời gian tạm nghỉ để đề phòng dịch bệnh Covid19, Bộ giáo dục đào tạo đã ban hành Công văn số 406/BGDĐT-GDTC ngày 13/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại như sau:

1. Giám đốc sở GDĐT, giám đốc đại học, học viên, hiệu trưởng, UBND cần tăng cường các nguồn lực y tế trong trường học, bố trí đủ nguồn lực cho phòng, chống dịch hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo chuyên môn của BYT về các nội dung cần thực hiện trước, trong và sau khi học sinh trở lại trường.

2. Đối với các địa phương không có dịch có thể cho học sinh học lại sau khi đã tiêu độc khử trùng, vệ sinh bàn ghê, thiết bị dạy học, lớp học đảm bảo các điều kiện vệ sinh cho học sinh....

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 118
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo