Công văn 3462/SGTVT-QLVT 2021 Đăng ký cho nhân viên được phép vận chuyển hàng hóa tại Hà Nội

Hướng dẫn đăng ký cho nhân viên vận chuyển hàng hóa tại Hà Nội

Nhằm thực hiện việc hướng dẫn đăng ký cho nhân viên được phép vận chuyển hàng hóa tại Hà Nội, ngày 24/7 Sở giao thông vận tải TP Hà Nội đã ban hành Công văn 3462/SGTVT-QLVT 2021 về hướng dẫn đăng ký cho shipper hoạt động khi giãn cách. 

Theo đó, được sự cho phép của UBND TP Hà Nội về việc cho nhân viên của các công ty, doanh nghiệp và các siêu thị giao nhận bưu phẩm, bưu kiện và hàng hóa thiết yếu bằng xe máy. Sở giao thông vận tải Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đăng ký hoạt động cho các nhân viên giao hàng bằng xe máy theo đúng các quy định tại Công văn 3462/SGTVT-QLVT 2021 như sau:

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

__________

Số: 3462/SGTVT-QLVT

V/v: Đăng ký cho nhân viên được phép vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ siêu thị và các doanh nghiệp bưu chính bằng xe mô tô hai bánh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2021

Kính gửi:

- Sở Công Thương;

- Các đơn vị bưu chính viễn thông;

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19. Được sự cho phép của UBND Thành phố về việc nhân viên của các công ty, doanh nghiệp bưu chính và các siêu thị giao nhận bưu phẩm, bưu kiện và hàng hóa thiết yếu bằng xe mô tô hai bánh được phép hoạt động, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề nghị Sở Công Thương và các đơn vị bưu chính viễn thông đăng ký cho nhân viên giao nhận hàng hóa thiết yếu, bưu phẩm, bưu chính hoạt động như sau:

1. Sở Công Thương tổng hợp danh sách nhân viên giao hàng bằng xe mô tô hai bánh cho các siêu thị trên địa bàn Thành phố có nhu cầu hoạt động, các đơn vị bưu chính tổng hợp danh sách nhân viên giao nhận bưu kiện (bưu tá) thuộc quyền quản lý có nhu cầu hoạt động trên địa bàn Thành phố: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại di động, biển số xe, địa bàn hoạt động. Các đơn vị đăng ký cho nhân viên được phép hoạt động phải chịu trách nhiệm quản lý và giám sát công tác phòng dịch của đội ngũ nhân viên do đơn vị quản lý, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các trường hợp lây nhiễm dịch bệnh.

Danh sách gửi về Sở Giao thông vận tải qua địa chỉ email: sogtvt@hanoi.gov.vn, số điện thoại liên hệ 0982.838.808 (Đ/c Đinh Xuân Hưng). Đồng thời, cung cấp đầu mối liên hệ của đơn vị đăng ký: tên và số điện thoại để Sở Giao thông vận tải xác nhận thông tin.

2. Căn cứ vào danh sách đề nghị của các cơ quan, đơn vị nêu trên, Sở Giao thông vận tải thực hiện xác nhận thông tin phương tiện được phép hoạt động (online) cho nhân viên vận chuyển qua số điện thoại bằng hình thức tin nhắn (Ví dụ: Từ số điện thoại của Sở Giao thông vận tải (SoGTVTHanoi) nhắn đến số điện thoại của lái xe theo đăng ký: SoGTVTHanoi xác nhận Ông Nguyễn Văn A được Công ty B đăng ký vận chuyển hàng hóa thiết yếu tại địa bàn quận/huyện/thị xã C bằng xe mô tô xe hai bánh BKS số 29A-12345).

Sau khi nhận được tin nhắn của Sở Giao thông vận tải Hà Nội thông báo, nhân viên vận chuyển chụp ảnh màn hình tin nhắn xác nhận của Sở Giao thông vận tải và xuất trình khi các lực lượng chức năng kiểm tra, yêu cầu.

3. Sở Giao thông vận tải đề nghị Sở Công Thương, các đơn vị bưu chính viễn thông chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, đảm bảo độ chính xác của các thông tin đăng ký và chịu trách nhiệm kiểm tra các biện pháp phòng chống dịch bệnh đối với các nhân viên giao hàng theo danh sách đã đề nghị.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời tổng hợp, thông báo đến Sở Giao thông vận tải xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận;

- Như trên;

- Bộ Giao thông vận tải; (để báo cáo)

- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)

- Đ/c Phó Chủ tịch UBND Thành phố- Nguyễn Mạnh Quyền; (để báo cáo)

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; (để báo cáo)

- BCĐ phòng, chống Covid-19 Hà Nội; (để báo cáo)

- Sở Y tế Hà Nội;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Công an Thành phố;

- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã;

- Các Đ/c Phó GĐ Sở;

- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, QLVT

GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Viện

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 63
0 Bình luận
Sắp xếp theo