Công bố trình tự các bước bầu Chủ tịch Nước tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Các bước bầu Chủ tịch Nước tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Công bố trình tự các bước bầu Chủ tịch Nước tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV như sau. Mời các bạn cùng tham khảo để hiểu hơn về Quy trình 10 bước bầu Chủ tịch nước Việt Nam.

Công bố trình tự các bước bầu Chủ tịch Nước tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Theo chương trình, công tác nhân sự bầu Chủ tịch Nước sẽ được bắt đầu từ chiều 22.10, kết quả sẽ được công bố vào chiều 23.10, ngay sau đó Chủ tịch Nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Theo chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, chiều 22.10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Nước.

Đến sáng 23.10, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Nước.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Nước.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu:

+ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Tờ trình của Chủ tịch Quốc hội về dự kiến nhân sự thành viên Ban kiểm phiếu.

+ Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

+ Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bỏ phiếu.

Sau đó, Quốc hội bầu Chủ tịch Nước bằng bỏ phiếu kín.

Đến chiều 23.10, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Nước.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Nước. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Nước.

Chủ tịch Nước tuyên thệ, nội dung này sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 2-6.10.2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV.

Quy trình 10 bước bầu Chủ tịch nước

Trình tự bầu Chủ tịch nước bắt đầu bằng việc Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử và khi trúng cử, Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ.

Quy trình 10 bước bầu Chủ tịch nước

Đánh giá bài viết
1 33
0 Bình luận
Sắp xếp theo