Chương trình đại hội chi đội nhiệm kỳ 2021-2022

Để buổi đại hội chi đội được diễn ra đúng theo quy trình, thủ tục thì không thể thiếu được một chương trình đại hội chi đội. Hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc mẫu chương trình đại hội chi đội nhiệm kỳ 2021-2022 để bạn đọc cùng tham khảo và có thể xây dựng được bản chương trình cho riêng chi đội mình.

Đại hội chi đội được tổ chức để chọn ra những cá nhân xuất sắc để hoạt động trong ban chỉ huy Chi đội. Chương trình đại hội chi đội nhiệm kỳ 2021-2022 sẽ giúp các bạn chuẩn bị đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, đúng quy trình. Dưới đây là Các mẫu kịch bản đại hội chi đội mới nhất dành cho các nhà trường tiểu học tham khảo và sử dụng để tổ chức đại hội chi đội ở nhà trường mình diễn ra suôn sẻ, đầy đủ nội dung và gây ấn tượng đối với các em học sinh.

1. Quy trình tổ chức Đại hội Chi đội 2022

1. Tập hợp chi đội, kiểm tra số lượng, tác phong, trang phục đội viên.

2. Khai mạc đại hội: Chào cờ theo nghi thức Đội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, công bố số lượng đội viên tham gia đại hội.

3. Bầu chủ tọa (3 em) và thư ký đại hội (2 em), báo cáo dự kiến thành phần chủ tọa.

4. Chủ tọa lên làm việc: công bố chương trình và thời gian làm việc của đại hội.

5. Một thành viên chủ tọa đọc Báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học ....... và Dự thảo Kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học ......

6. Đại hội tiến hành thảo luận Báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học ....... và Dự thảo Kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học......., biểu quyết những chỉ tiêu phấn đấu trong năm học mới của chi đội.

7. Phát biểu của anh chị phụ trách hoặc đại biểu.

8. Bầu BCH chi đội mới và bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu Liên đội:

 • Chủ tọa công bố BCH chi đội cũ hết nhiệm kì.
 • Chủ tọa nêu tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng được bầu vào BCH chi đội mới. (3 thành viên /1 chi đội).
 • Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử, để các đội viên trong đại hội thảo luận, sau đó đại hội đề cử thêm người chưa nằm trong danh sách trên. Nếu có đội viên nào xin rút thì cần nêu rõ lý do, chủ tọa sẽ hội ý và quyết định cho đội viên đó rút hay không.
 • Biểu quyết thống nhất số lượng trong danh sách ứng cử và đề cử.
 • Bầu ban kiểm phiếu, thống nhất số lượng và biểu quyết Ban kiểm phiếu.
 • Ban kiểm phiếu công bố thể lệ bầu cử, kiểm tra hòm phiếu, kiểm tra phiếu và phát phiếu bầu cử.
 • Đội viên tiến hành tự tay bỏ phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước đại hội. Sau đó đại hội tiếp tục bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu Liên đội.

(Phiếu hợp lệ là phiếu bầu đúng tên người trong danh sách ứng cử, phải được trên 1/2 tổng số phiếu bầu và theo thứ tự từ cao xuống thấp...). Nếu bầu cử bằng hình thức giơ tay thì thư ký phải đếm và ghi số lượng cụ thể.

 • Đại hội giải lao và sinh hoạt văn nghệ khi ban kiểm phiếu làm việc.
 • Có thể bầu các chức danh trong đại hội. Nếu không thì sau khi có kết quả bầu cử, anh chị phụ trách (GVCN) mời BCH chi đội mới họp ngay để bầu chi đội trưởng, chi đội phó và ủy viên.
 • BCH chi đội mới ra mắt đại hội, phụ trách gắn cấp hiệu (nếu có) và giao nhiệm vụ.

9. Tổng kết đại hội: Chủ tọa đánh giá kết quả đại hội và cảm ơn các đại biểu về dự đại hội.

10. Chào cờ bế mạc.

2. Chương trình đại hội chi đội số 1

Phần I: NGHI LỄ

Kính mời quý đại biểu, quý thầy cô cùng các đại biểu về dự Đại hội Chi đội năm học 2021-2022 khẩn trương đến hội trường để Đại hội tiến hành.

(Đợi ổn định xong – tổ chức Đại hội)

1. Lễ chào cờ:

- Bắt đầu vào chương trình Đại hội, chúng em xin trân trọng kính mời quý đại biểu, quý thầy cô cùng các bạn đứng lên chuẩn y trang phục để làm lễ chào cờ!

- Nghiêm! (Đại biểu đứng nghiêm)

- Chào cờ …. Chào! (Đội Viên chào tay)

- Quốc ca! (Đội viên hát ca).

- Đội ca! (Đội viên hát Đội ca)

VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA,

VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI – SẴN SÀNG!”.

(Đại hội hô to: “Sẵn sàng!”)

- Lễ chào cờ đã xong, mời quý khách dự, quý thầy cô cùng các đại biểu an tọa.

(Đợi khách dự, đại biểu ổn định).

2. Tuyên bố lý do – Giới Thiệu đại biểu

- Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô, đại biểu thân mến. Kính thưa Đại hội!

- Hôm nay, ngày…… với 3..... Đội viên ưu tú của Chi Đội…… Trường……..họp mặt về đây cùng đề ra phương hướng cho năm học 2021-2022 và bầu chọn ra Ban chỉ huy Chi đội để dẫn dắt Chi đội hoạt động. Đó là lý do của Đại hội hôm nay.

- Kính thưa Đại hội! Đến dự Đại hội hôm nay chúng em vinh dự được đón tiếp:

- ……………………. Giáo viên Tổng phụ trách Đội, đại diện Ban thiếu niên.

- …………………. Giáo viên chủ nhiệm lớp, Anh phụ trách Chi Đội……..

- 74 bạn Đội viên của 37 Chi đội và 3.... bạn Chi đội……. cùng có mặt tại Đại hội hôm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh.

(Đại hội vỗ tay).

3. Giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký

Kính thưa Đại hội!

- Qua Đại hội Chi Đội trù bị ngày………… đã thống nhất đề cử Đoàn chủ tịch và thư ký gồm những bạn có tên sau:

 1. ....................................................
 2. ....................................................
 3. ....................................................

Vậy xin mời Đoàn chủ tịch và thư ký lên vị trí làm việc.

(Đoàn chủ tịch và thư ký lên vị trí làm việc).

Sau đây tôi xin nhường quyền điều hành Đại hội về cho Đoàn chủ tịch. Xin cám ơn!

(Đoàn Chủ Tịch và thư ký vào vị trí ).

----------------------------------------

Phần II: NỘI DUNG CHI TIẾT ĐẠI HỘI

1. Phát biểu khai mạc đại hội

Kính thưa quý đại biểu thân mến, kính thưa Đại hội!

- Căn cứ hướng dẫn của Hội đồng Đội……………

- Căn cứ kế hoạch năm học 2021-2022.

- Căn cứ vào điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh về việc tiến hành Đại hội Chi Đội. Xin thay mặt cho Đoàn chủ tịch của Đại hội “Tôi xin tuyên bố và cho phép Đại hội Chi đội ……..Trường……………. năm học 2021-2022 được tiến hành!

(Đại hội vỗ tay )

Tiếp theo, xin mời bạn …………. thông qua bản dự thảo chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022.

(…………………….. đọc dự thảo.)

9. ....................................... :

* Vừa rồi Đại hội chúng ta đã lắng nghe đoàn chủ tịch thông qua dự thảo chương trình công tác đội, phong trào thiếu nhi năm học .............

Bạn nào thống nhất với bản dự thảo trên xin biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

Bạn nào không thống nhất với bản dự thảo trên xin biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

Xin cảm ơn toàn thể Đại hội !

10. .....................................: Chương trình Đại hội của chúng ta cần tập trung trong phần biểu quyết các chỉ tiêu thực hiện trong năm học. Đề nghị các bạn cần tập trung lắng nghe, thảo luận và biểu quyết một cách nghiêm túc.

Trong các chỉ tiêu đề ra, chỉ tiêu nào cần thay đổi thì đề nghị các bạn có ý kiến. (Thanh chú ý ghi lại các chỉ tiêu của các bạn để thảo luận, chỉ lấy khoản 2, 3 ý kiến cho 1 chỉ tiêu).

Như vậy đại hội đã thảo luận chỉ tiêu đề ra. Bây giờ Đại hội thống nhất lấy ý kiến các chỉ tiêu vừa thảo luận.

Bạn nào thống nhất ……………………………………. Đề nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

Bạn nào thống nhất ……………………………………. Đề nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

11. Bầu cử:

Trước khi tiến hành bầu cử Ban chỉ huy Chi đội năm học ............, tôi xin thông qua cơ chế bầu cử như sau :

Danh sách bầu cử Ban chỉ huy Chi đội nhiệm kỳ 2021-2022, ..... bạn. Nay đề nghị toàn thể đại hội chú ý thực hiện cơ chế bầu cử như sau: Trong .... bạn chúng ta gạch bỏ .... bạn và đề cử ....bạn.

Cách thực hiện bỏ phiếu:

- Phiếu hợp lệ l phiếu gạch bỏ ... bạn và đề cử ... bạn.

- Phiếu không hợp lệ l phiếu: gạch không hết họ và tên, gạch ít hơn hay nhiều hơn ... bạn, không gạch bỏ bạn nào.

Căn cứ Biên bản đại hội Chi đội trù bị ngày………. Thống nhất tổ bầu cử gồm các bạn có tên sau :

1- ……………………………. Tổ trưởng

2- ……………………………. Thành viên

3- ……………………………. Thành viên

Xin mời Tổ bầu cử lên làm việc.

------------------------------------------------

Tổ bầu cử làm việc

· Ban chỉ huy mới ra mắt Đại hội và xin hứa.

------------------------------------------------

12. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI :

Tiếp theo xin mời bạn………. Thư ký đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội.

13. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Kính thưa:

- Quý đại biểu khách dự! Quý thầy, cô! Và tất cả các bạn Đội viên.

- Thưa Đại hội!

Qua 45 phút làm việc của Đại hội, với không khí khẩn trương và sôi nổi, các đại biểu có nhiều ý kiến đóng góp, xây dựng bản dự thảo phương hướng công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Chi đội nhiệm kỳ mới. Đã có nhiều ý kiến rất thiết thực nhằm đưa ra những chỉ tiêu, những phương pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung trong kế hoạch năm học 2019 – 2020 của Chi đội.

* Kính thưa Đại hội!

- Đến đây Đại hội chúng ta đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi tuyên bố bế mạc Đại hội Chi đội……. trường……. nhiệm kỳ ............ và xin chúc tất cả các bạn đầy đủ nghị lực và niềm tin bước vào năm học mới.

Sau đây xin mời quý khách dự, quý đại biểu cùng toàn thể các bạn đứng lên để chào cờ bế mạc.

- Nghiêm!

- Chào cờ! ………… Chào!

- Thôi!

Lễ chào cờ đã kết thúc, chương trình Đại hội Chi đội……. trường………….nhiệm kỳ ............. Xin mời quý khách dự, quý thầy cô và các bạn nghỉ.

(Nhạc nền bài: Hành khúc Đội TNTP Hồ Chí Minh)

3. Chương trình đại hội chi đội số 3

I, KHAI MẠC

Đã đến giờ là việc em xin trân trọng kính mời các vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn đội viên đứng lên làm lễ chào cờ.

- Nghiêm! Chào cờ! Chào!

- Quốc ca

- Đội ca

- Vì Tổ quốc XHCN, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại – Sẵn sàng!

Em xin trân trọng kính mời các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn đội viên ngồi xuống.

II, TUYÊN BỐ LÝ DO – GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!

Thưa toàn thể các bạn đội viên!

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của những ngày đầu năm học mới, được sự đồng ý của Liên đội .................., hôm nay Chi đội ............ long trọng tổ chức đại hội Chi đội nhiệm kỳ 2018 – 2019 nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong nhiệm kì vùa qua đồng thời đề ra phương hướng phấn đấu trong nhiệm kì mới.

Về dự với đại hội của chúng ta hôm nay có: ................................................

Đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng!

Đặc biệt về dự đại hội còn có đông đủ ... bạn đội viên của chi đội ........... Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh!

III, BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÍ

Để ĐH tiến hành theo đúng nguyên tắc và điều lệ Đội, đề nghị đại hội bầu ra Đoàn chủ tịch.

Theo phiên họp trù bị, đại hội chúng ta đã nhất trí bầu 3 bạn sau vào Đoàn chủ tịch:

1. Bạn ..........................................................................................................

2. Bạn ..........................................................................................................

3. Bạn ..........................................................................................................

Và 2 bạn sau vào đoàn Thư kí:

1. Bạn ..........................................................................................................

2. Bạn ..........................................................................................................

Nếu đại hội nhất trí xin giơ tay biểu quyết.

Còn bạn nào có ý kiến khác không? Như vậy không còn ý kiến nào khác, đại hội nhất trí 100%. Sau đây xin mời Đoàn chủ tịch và thư kí lên làm việc.

IV, THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Sau đây, thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin thông qua chương trình của đại hội:

1, Khai mạc

2, Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

3, Bầu Đoàn chủ tịch, thư kí

4, Trình bày báo cáo tổng kết năm học ............ và bản dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học ...........

5, ĐH thảo luận

6, Biểu quyết thông qua bản dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học mới

7, Bầu BCH Chi đội mới

8, Bế mạc đại hội

Tiếp theo chương trình xin mời bạn ................... - Chi đội phó nhiêm kì ............ lên trình bày bản báo cáo tổng kết năm học ............ và bản dự thảo phương hướng năm học ............

Tiếp theo chương trình xin mời bạn .............. lên điều hành tham luận.

V, ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Thưa toàn thể đại hội. Để bản báo cáo tổng kết và bản dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học mới được hoàn thiện xin mời ý kiến của các bạn.

Theo phiên họp trù bị, đại hội của chúng ta đã đăng kí tham luận theo trình tự các ban như sau:

1. Ban ...........................................................................................................

2. Ban ..........................................................................................................

3. Ban ..........................................................................................................

4. Ban ..........................................................................................................

5. Ban ..........................................................................................................

6. Ban ..........................................................................................................

Xin mời đại diện các ban lên trình bày tham luận.

Đại hội tiếp tục xin ý kiến của các bạn.

Có ai có ý kiến gì bổ sung cho bản dự thảo phương hướng không ạ?

Như vậy không còn ý kiến nào khác. ĐH xin trân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp của các bạn và xin tiếp thu để bổ sung cho bản dự thảo phương hướng được hoàn thiện.

VI, BIỂU QUYẾT CÁC CHỈ TIÊU

Thưa đại hội. Vừa rồi ta đã nghe dự thảo phương hướng năm học ............ Xin đại hội biểu quyết các chỉ tiêu ra Chi đội đề ra.

1, Học tập

2, Hạnh kiểm

3, Danh hiệu hoạt động

4, Các phong trào khác

VII, BẦU BCH CHI ĐỘI MỚI

Trước khi bầu BCH chi đội mới, tôi xin thay mặt cho BCH chi đội cũ công bố hết nhiệm kì. Xin mời đại hội bầu ra BCH chi đội mới.

Về cơ cấu:

- 1 chi đội trưởng

- 1 chi đội phó

- 1 ủy viên

Về tiêu chuẩn: học lực khá giỏi, hạnh kiểm tốt, biết tổ chức, điều hành hoạt động Đội.

Vừa rồi tôi đã trình bày đề án nhân sự BCH chi đội nhiệm kì ............ Có bạn nào mạnh dạn ứng cử không?

Ứng cử:

...................................................................................................................

Đề cử: Trong đại hội trù bị, chúng ta đã giới thiệu ... bạn có tên sau tham gia nhân sự BCH chi đội mới:

...................................................................................................................

Xin hỏi đại hội có ý kiến khác không? Như vậy đại hội nhất trí 100%

Để việc bầu cử diễn ra theo đúng nguyên tắc và điều lệ Đội, đề nghị đại hội bầu ra ban bầu cử.

Theo đại hội trù bị, chúng ta đã dự kiến số lượng tổ bầu cử là 2 bạn, gồm các bạn:

1. ...............................................................................................................

2. ..............................................................................................................

Nếu đại hội nhất trí xin cho biểu quyết. Như vậy đại hội nhất trí 100%. Xin mời tổ bầu cử lên làm việc.

Trong khi tổ bầu cử làm việc xin mời các bạn thưởng thức các tiết mục văn nghệ.

(Sau khi tổ bầu cử làm việc xong)

Tiết mục vùa rồi đã kết thúc chương trình văn nghệ. Xin mời tổ bầu cử tiếp tục làm việc

Sau đây tôi xin mời BCH chi đội mới ra mắt đại hội. Đề nghị đại hội nổ 1 tràng pháo tay!

Để bầu ra các bạn đi dự đại hội liên đội, xin mời các bạn cho ý kiến

Như vậy các bạn có tên sau đi dự ĐH liên đội:

Tiếp theo chương trình em xin trân trong kính mời cô............... lên phát biểu ý kiến và giao nhiệm vụ cho BCH chi đội mới.

Tiếp theo xin mời ban Thư kí lên đọc biên bản đại hội.

IV, BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đại hội chung ta đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã được nghe bản báo cáo tổng kết và bản dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học mới,bầu ra BCH chi đội mới. Đại hội cũng đã được nghe những ý kiến của các vị đại biểu dành cho chi đội.

Cuối cùng em xin kính chúc các vị đại biểu, các thầy cô giáo luôn luôn mạnh khỏe, các bạn đội viên chăm ngoan, học giỏi, thực hiện tốt nghị quyết đại hội đề ra.

Sau đây em xin kính mời các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn đội viên đứng lên làm lễ chào cờ.

Nghiêm! Chào cờ! Chào! - Thôi

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Chương trình đại hội chi đội nhiệm kỳ 2021-2022 để sử dụng cho trường của mình.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
3 8.644