Chính thức thu phí rác thải sinh hoạt theo khối lượng

Thu phí rác thải theo cân nặng

Ngày 17/11/2020, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường 2020 tại kỳ họp thứ 10. Theo Luật này, sắp tới phí rác thải sinh hoạt được tính theo khối lượng, thay vì tính phí theo bình quân đầu người như hiện nay.

Càng xả ra nhiều rác, càng phải đóng phí nhiều

Khoản 1 Điều 79 của Luật chỉ rõ:

1. Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính toán theo căn cứ sau đây:

a) Phù hợp với quy định của pháp luật về giá;

b) Dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại;

c) Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân đã được phân loại theo đúng quy định thì không phải chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý.

Như vậy, một trong những căn cứ để tính giá rác thải sinh thải là “khối lượng” hoặc “thể tích” của rác sau khi đã được phân loại.

Cá nhân, hộ dân nào thải ra càng nhiều rác, mức phí sẽ càng cao. Trong khi hiện nay, mức phí này được tính theo phương thức bình quân như 10.000 đồng/người hoặc 50.000 đồng/hộ gia đình..., tùy từng địa bàn.

Khoản 7 của Điều 79 cũng quy định cụ thể: Việc thu phí rác thải sinh hoạt theo kg sẽ được thực hiện chậm nhất trước ngày 31/12/2024. Luật đề ra mốc thời gian này bởi xét theo thực tế, nếu áp dụng luôn phương thức tính phí mới, nhiều địa phương sẽ chưa có điều kiện thực hiện.

Đây là nội dung đáng chú ý tại Luật Bảo vệ môi trường 2020 so với Luật Bảo vệ môi trường 2014. Lộ trình thực hiện 02 quy định này phải được thực hiện chậm nhất trước ngày 31/12/2024.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 120
0 Bình luận
Sắp xếp theo