Chính sách pháp luật có hiệu lực cuối tháng 01/2017

Chính sách pháp luật có hiệu lực cuối tháng 01/2017

Bãi bỏ Quyết định 62/2007/QĐ-BGDĐT về tuyển dụng giáo viên; Mã số chức danh nghề nghiệp viên chức quốc phòng; Trách nhiệm trong hoạt động chuyên môn của thư viện cấp tỉnh; Quy định mới về kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán là 04 Chính sách pháp luật có hiệu lực cuối tháng 01/2017. Mời các bạn cùng tham khảo.

10 quy định, điều luật nổi bật năm 2016 cần thiết cho bạn vào năm 2017

9 lỗi vi phạm giao thông bị phạt từ 1/1/2017

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 01/2017

Sau đây là 04 chính sách pháp luật nổi bật có hiệu lực cuối tháng 01/2017 (từ ngày 21 – 31/01/2017):

1. Bãi bỏ Quyết định 62/2007/QĐ-BGDĐT về tuyển dụng giáo viên

Bãi bỏ Quyết định 62/2007/QĐ-BGDĐT về tuyển dụng giáo viên

Đây là nội dung quy định tại Thông tư 25/2016/TT-BGDĐT về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Theo đó:

 • Bãi bỏ Quyết định 62/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên;
 • Bãi bỏ Điều 3 Thông tư 37/2011/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Điều 5, Điều 13 của Quyết định 62/2007/QĐ-BGDĐT.

Thông tư 25/2016/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 30/01/2017.

2. Mã số chức danh nghề nghiệp viên chức quốc phòng

Từ ngày 21/01/2017, Thông tư 201/2016/TT-BQP quy định danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp của viên chức quốc phòng sẽ có hiệu lực.

Theo đó, danh mục, mã số chức danh nghề nghiệp viên chức quốc phòng bao gồm:

 • Giáo viên mầm non hạng II có mã số V.07.02.04
 • Giáo viên mầm non hạng III có mã số V.07.02.05
 • Giáo viên mầm non hạng IV có mã số V.07.02.06
 • Kỹ thuật viên hạng IV có mã số: V.05.02.08
 • Nhân viên bảo đảm vật chất giảng đường hạng III có mã số V.12.01.01
 • Nhân viên bảo đảm vật chất giảng đường hạng IV có mã số V.12.01.02
 • Nhân viên lễ tân kiêm phiên dịch hạng III có mã số V.12.02.03
 • Nhân viên lễ tân kiêm phiên dịch hạng IV có mã số V.12.02.04.

Chi tiết về Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức quốc phòng xem tại Thông tư 201/2016/TT-BQP này.

3. Quy định mới về kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán

Quy định mới về kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán

Quyết định 07/2016/QĐ-KTNN quy định nội dung kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước bao gồm:

 • Việc lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán;
 • Thời hạn nộp báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán so với quy định tại Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán, Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị kiểm toán chi tiết;
 • Tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán: xử lý các nghiệp vụ kinh tế; thực hiện nghĩa vụ với NSNN; chấp hành pháp luật; kiểm điểm tập thể, cá nhân; sửa đổi, bổ sung chính sách quản lý điều hành;
 • Xác định kết luận, kiến nghị kiểm toán đơn vị đã và đang thực hiện kèm theo bằng chứng cụ thể; những kết luận, kiến nghị chưa thực hiện, làm rõ nguyên nhân và đưa ra hướng khắc phục.

Quyết định 07/2016/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 28/01/2017 và thay thế Quyết định 1223/QĐ-KTNN.

4. Trách nhiệm trong hoạt động chuyên môn của thư viện cấp tỉnh

Thông tư 13/2016/TT-BVHTTDL về quy chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng quy định Thư viện cấp tỉnh có trách nhiệm về mặt chuyên môn như sau:

 • Xây dựng và phát triển vốn tài liệu của thư viện.
 • Xử lý thông tin và tổ chức bộ máy tra cứu.
 • Tổ chức kho tài liệu đảm bảo các loại hình chủ yếu sau: kho báo, tạp chí; kho người lớn; kho thiếu nhi; kho tài liệu luân chuyển; kho tài liệu cho người khuyết tật.
 • Triển khai các hoạt động bảo quản tài liệu.
 • Tổ chức công tác địa chí.
 • Phát triển mạng lưới thư viện và văn hóa đọc.
 • Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động.
 • Thực hiện chế độ báo cáo và thống kê thư viện.

Đặc biệt, cung cấp sản phẩm và dịch vụ thư viện mới như:

 • Dịch vụ hỗ trợ học tập ngoài nhà trường như: tổ chức không gian tự học; tổ chức các chương trình giáo dục theo nhu cầu của cộng đồng; hội thảo, tọa đàm,...;
 • Dịch vụ hỗ trợ giải trí: cà phê sách và các dịch vụ khác;
 • Dịch vụ truy nhập máy tính internet công cộng;
 • Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ cho các thư viện khác trên địa bàn.

Thông tư 13/2016/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 22/01/2017.

Đánh giá bài viết
1 42
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo