Chỉ thị 27/CT-TTg 2019

Chỉ thị số 27/CT-TTg 2019

Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng miền Trung.

Tóm tắt nội dung Chỉ thị 27/CT-TTg 2019

Các tỉnh miền Trung sẽ thu hẹp các trường hợp cho thuê đất trả tiền một lần

Các địa phương thuộc vùng miền Trung cần thu hẹp các trường hợp cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, chuyển sang hình thức cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm là nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng miền Trung được nêu tại Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 19/11/2019.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân các tỉnh miền Trung cần nghiên cứu phát triển các Khu kinh tế, Khu công nghệ cao, Khu công nghiệp chế biến, chế tạo có giá trị gia tăng cao, Khu công nghiệp sinh thái; đầu tư mở rộng các cảng hàng không, bao gồm cả các cảng hàng không quốc tế theo hướng tư nhân hóa, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là tại các khu đô thị để tạo nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế vùng. Cơ cấu lại ngân sách Nhà nước và quản lý nợ công theo hướng đảm bảo nền tài chính an toàn, bền vững, góp phần ổn định kinh tế vi mô; tăng cường huy động, quản lý, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính.

Chỉ thị có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/11/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đầu tư được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 20.11.2019 16:33:54 +07:00
Đánh giá bài viết
1 17
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo