Chỉ thị 06-CT/TU Hà Nội 2021 tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã có Chỉ thị 06-CT/TU yêu cầu thực hiện quyết liệt việc giãn cách xã hội, kiểm soát chặt hơn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Ngày 1/9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 6 về công tác phòng, chống Covid-19. Theo đó thành phố Hà Nội đã trải qua 40 ngày của 3 đợt giãn cách và đã đạt được những kết quả ban đầu. Thành ủy chỉ đạo toàn thành phố tiếp tục thực hiện triệt để, nghiêm túc giãn cách xã hội để đạt hiệu quả cao hơn. Cần thiết có thể áp dụng cao hơn một mức việc thực hiện giãn cách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Nội dung chi tiết Chỉ thị 06-CT/TU mời các bạn xem trên file PDF hoặc file Tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 37
Bài liên quan