Chế độ nghỉ bù 2021 trong CAND

Lực lượng CAND chế độ nghỉ thế nào?

Lực lương Công an nhân dân cũng như người dân chúng ta bình thường. Vậy chế độ nghỉ của lực lương công an được pháp luật quy định thế nào? Bài viết này Hoatieu.vn sẽ chia sẻ cho bạn Chế độ nghỉ bù 2021 trong CAND.

1. Công an nhân dân là gì?

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Luật Công an nhân dân 2018 quy định về khái niệm Công an nhân dân như sau:

Điều 2. Giải thích từ ngữ

...................

6. Công nhân công an là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, được tuyển dụng vào làm việc trong Công an nhân dân mà không thuộc diện được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ.

Như vậy, Công an nhân dân là những người có chuyên môn kỹ thuật được tuyển dụng để làm việc trong đơn vị Công an nhân dân.

2. Chế độ nghỉ trong Công an nhân dân

Công an nhân dân khi làm việc đủ 12 tháng trở lên thì một năm làm việc có 12 ngày nghỉ phép, và sau đó mỗi năm tăng lên một ngày phép. Nghỉ phép mà không hết ngày thì được thanh toán số tiền chưa nghỉ hết phép. Chế độ thanh toán khi “không nghỉ hoặc không nghỉ hết phép” tại Thông tư số 33/2012/TT-BCA ngày 11/6/2012 của Bộ Công an quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm trong CAND như sau:

  • Nếu do yêu cầu công tác, đơn vị không thể bố trí được thời gian cho cán bộ, chiến sỹ nghỉ phép hoặc bố trí không đủ số ngày được nghỉ phép và có quyết định bằng văn bản của Thủ trưởng đơn vị về việc trưng dụng cán bộ, chiến sỹ trong thời gian nghỉ phép thì cán bộ, chiến sỹ được thanh toán tiền bồi dưỡng cho những ngày không nghỉ phép.
  • Mức tiền bồi dưỡng cho những ngày không nghỉ phép hàng năm được tính theo công thức:

Tiền bồi dưỡng = (Mức lương cấp bậc hàm, ngạch bậc + Các khoản phụ cấp theo lương)/22 ngày x Số ngày không nghỉ hàng năm

  • Trường hợp cán bộ, chiến sỹ đã được đơn vị bố trí, sắp xếp thời gian cho nghỉ phép nhưng không có nhu cầu nghỉ phép hoặc tự nguyện không nghỉ phép thì không được chi trả tiền bồi dưỡng đối với những ngày chưa nghỉ phép hàng năm.

Chế độ nghỉ bù trong CAND

3. Thông tư quy định chế độ nghỉ phép, nghỉ bù trong CAND

Thông tư quy định chế độ nghỉ phép, nghỉ bù trong Công an nhân dân là Thông tư 07/2004/TT-BCA(X13) ngày 10/6/2004 của Bộ Công an.

4. Chế độ phép đối với cán bộ Công an nhân dân

Chế độ nghỉ phép đối với cán bộ CAND được hướng dẫn tại Thông tư 07/2004/TT-BCA(X13) ngày 10/6/2004 của Bộ Công an, cụ thể:

Cán bộ, chiến sỹ (trừ công nhân viên Công an, học viên các trường, chiến sỹ phục vụ có thời hạn có quy định riêng) có đủ thời gian làm việc 12 tháng, được nghỉ hàng năm là 15 ngày làm việc. Số ngày nghỉ hàng năm được tăng thêm theo thâm niên; cứ đủ 05 năm được nghỉ thêm 01 ngày, cụ thể như sau:

  • Có đủ 05 năm đến dưới 10 năm được nghỉ thêm 01 ngày
  • Có đủ 10 năm đến dưới 15 năm được nghỉ thêm 02 ngày
  • Có đủ 15 năm đến dưới 20 năm được nghỉ thêm 03 ngày
  • Có đủ 20 năm đến dưới 25 năm được nghỉ thêm 04 ngày
  • Có đủ 25 năm đến dưới 30 năm được nghỉ thêm 05 ngày
  • Có đủ 30 năm đến dưới 35 năm được nghỉ thêm 06 ngày
  • Có đủ 35 năm trở lên được nghỉ thêm 07 ngày

Trong 01 năm làm việc, cán bộ, chiến sỹ có tổng thời gian nghỉ (cộng dồn) do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên 06 tháng hoặc nghỉ ốm đau, nghỉ không hưởng lương trên 03 tháng thì không được thực hiện chế độ nghỉ hàng năm của năm ấy.

Như vậy, trên đây là ý kiến tư vấn cá nhân của Hoatieu.vn. Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Số hiệu trên bảng tên công an, Cách tính phụ cấp công vụ trong Công an nhân dân từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 956
0 Bình luận
Sắp xếp theo