Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức viên chức môn tin học

Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức môn tin học

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học thi công chức giáo viên là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp thầy cô ôn thi công chức môn Tin học đạt kết quả cao. Toàn bộ câu hỏi được biên soạn khá kỹ lưỡng, có đáp án kèm theo giúp thầy cô dễ dàng so sánh với đáp án của mình.

Thi công chức, viên chức là một kỳ thi quan trọng đối với các thầy cô giáo nói riêng và với các bạn có nguyện vọng công tác trong các cơ quan quản lý nhà nước nói chung. Hy vọng với tài liệu ôn thi công chức viên chức trên đây của hoatieu.vn sẽ là tài liệu ôn tập bổ ích cho các bạn. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo các tài liệu ôn thi công chức khác trên hoatieu.vn như:

1
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG
(Phục vụ thi tuyển công chức, viên chức)
I. Phần : Windows- Internet
Câu 1 : Để cài đặt thêm các bộ Font trong môi trường Windows, ta dùng chức năng:
A. Desktop của Control Panel.
B. System của Control Panel.
C. Regional Settings của Control Panel.
D. Fonts của Control Panel.
Câu 2 : 1MB (Mega byte) bằng :
A. 1024 GB
B. 1024 KB
C. 1000 KB
D. 1000B
Câu 3 : thể hồi phục (restore) các tập tin b xoá sau khi nhấn phím Delete bằng cách:
A. Mở Recycle Bin
B. Mở Internet Explorer
C. Mở My Computer
D. Mở My Documents
Câu 4 : Đặc điểm chính của Virus máy tính là:
A. Phá hoại
B. Lây lan
C. Tự nhân bản
D. Cả 3 câu A,B,C đều đúng
Câu 5 : Để chọn cửa sổ của chương trình cần làm việc trong Windows ta chọn:
A. Nhấn chọn biểu tượng chương trình trên thanh Taskbar.
B. Nhấn giữ phím Alt phím Tab cho đến khi chọn được chương trình.
C. (A) (B) đúng
D. (A) (B) sai
Câu 6 : Để hiển thị thông tin chi tiết đầy đủ về Folder File ta thực hiện:
A. Chọn menu View
B. Ch
C. Ch
D. Ch
Câu 7 : Để tạo biểu tượng (Shotcut) của chương trình lên màn hình Desktop, bấm chuột phải
vào tập tin cần tạo shortcut chọn:
A. New\ Folder B. Creat Shortcut
C. Copy D. Cả B, C đều đúng
Câu 8 : Đơn vị đo thông tin nhỏ nhất là :
A Byte B. Kilobite
C. Bit D.Megabyte
Câu 9 : Hệ điều hành Windows hệ điều hành có:
A. Giao diện đồ họa B. n hình động
C. Đa nhiệm D.Các ý trên đều đúng
2
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Câu 10 : Khi mất điện, thông tin lưu trữ trong các thành phần nào sau đây b mất:
A. ROM B. CPU
C. RAM D. Đĩa cứng
Câu 11 : Khi muốn sắp xếp các biểu tượng trên Desktop ta tiến hành cách nào sau đây:
A. Nhấp chuột phải trên Desktop, chọn Arrange Icons By..
B. Nhấp chuột phải trên My Computer, chọn Arrange Icons By...
C. Nhấp chuột phải trên nút Start, chọn New shortcut...
D. Nhấp chuột phải trên nút Start, chọn Arrange Icons By...
Câu 12 : Khi tìm kiếm tập tin, thư mục tự " * " dùng để:
A. Không thể thay thế cho tự B. Thay thế cho 1 tự
C. Thay thế cho dấu cách D. Thay thế cho 1 số t
Câu 13 : Kiểu nhập dữ liệu ngày tháng được h điều hành qui định trong
A. Control Panel - Date/Time B. Control Panel - System
C. Control Panel - Display D. Control Panel - Regional
Câu 14 : Loại thiết bị nào sau đây lưu trữ dữ liệu dưới dạng từ :
A. Đĩa cứng B. Đĩa CD
C. Cả A, B đúng D. Cả A, B sai
Câu 15 : Muốn đóng cửa sổ của chương trình ta chọn:
A.Ctrl+X B. Edit\ Close
C.Alt+F4 D.Cả A, B, C đúng
Câu 16 : Muốn tạo 1 thư mục mới trên đĩa D: \ trong Windows, ta đứng tại đĩa D:\ Chọn
A. File\New\Folder B. File\New\Short cut
C. Edit\New\Folder D. Insert\New\Folder
Câu 17 : Muốn xóa một chương trình trong Windows ta dùng cách nào sau đâ y :
A. Xóa biểu tượng trên màn hình.
B. Vào Control panel chọn Add Remome Hardward C. Vào
Control panel chọn Add Remome Program…
D. Các câu A B đều đúng
Câu 18 : Muốn xóa tập tin trong Windows ta thực hiện : chọn tập tin cần xóa & thao tác:
A. Nhấn phím Delete B. Nhấn phím Shift-Delete
C. Nhấn chuột phải o \Delete D. Các câu A,B, C đều đúng
Câu 19 : Trong Windows Explorer, để đánh dấu chọn tất cả các đối tượng trong cửa sổ Folder
hiện tại, ta nhấn phím:
A. F8 B. F7
C. Ctrl-A D . A,B,C đều sai.
Câu 20 : Trong Windows, để đổi n Folder/File, ta thực hiện:
A. Chọn Folder/File -> File/Rename -> tên mới -> enter
B. Kích nút phải chuột tại Folder/ File -> Delete -> n mới -> Enter
C. Chọn Folder/ File -> Edit/Rename ->gõ tên mới -> enter
D. Chọn Folder/ File -> File/new/folder -> tên mới ->enter
Câu 21 : Trong Windows, một tệp :
A. thể chứa một folder C. thể chứa một tệp khác C.
Cả hai câu a,b đúng D. Cả hai câu a,b sai
Câu 22 : Để thay đổi nền màn hình Wind ows ta thực hiện :
3
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
A. Click phải chọn Properties\Background
B. Click phải chọn Properties\Destop
C. Click phải chọn Properties\Screen Save
D. Tất cả các ý trên đều sai
Câu 23 : Muốn sắp xếp các biểu tượng trên desktop theo tên ta click phải trêndesktop chọn
Arrange Icon chọn:
A. Name B. Size
C. Type D. Modified
Câu 24 : Khi đăng một địa chỉ email mới trên mạng internet
A. không được trùng n với bất kỳ người o trong mạng
B.có thể trùng tên trên cùng một máy chủ
C.có thể trùng tên nhưng khác máy ch D.có
thể trùng tên
Câu 25 : Để xem thông tin về dung lượng nhãn của đĩa ta thực hiện:
A. Click chuột phải o đĩa cần xem -> chọn properties->Disk CleanUp
B. B.Click chuột phải vào đĩa cần xem ->Chọn Format
C. C.Click chuột phải vào đĩa cần xem ->Chọn properties
D.Click chuột phải vào đĩa cần xem ->Chọn Properties->Sharing…
Câu 26 : Trong Windows Explorer để đánh dấu tất cả các đối tượng ta chọn lệnh:
A. Edit->Select all B. . bấm tổ hợp Ctrl+Z
C. Insert-> Selecte All D. Tất c đều sai
Câu 27 : Phím Print Screen có tác dụng gì?
A.Cuộn màn hình
B.Chụp màn nh lưu vào Clipboard
C.Tắt /Mở dãy phím số
D.Tắt máy
Câu 28 : Trong Windows muốn xóa dữ liệu không cho phục hồi ta làm:
a. A. Chọn đối tượng cần xóa bấm phím Delete.
b. B. Chọn đối tượng cần xóa -> chuột phải-> Delete.
c. C. Chọn đối tượng cần xóa -> Ctrl+Delete
d. D. Chọn đối tượng cần xóa -> Shift+Delete
Câu 29 :
Trong hệ điều hành Windows XP phím tác dụng :
A. Mở cửa sổ My Computer
B. Hiển thị nội dung menu Start của Windows XP
C. Xuất hiện hộp thoại Run
D. Không tác dụng khi chỉ bấm một phím y.
Câu 30 : Trong hệ điều hành Windows XP, tổ hợp phím Ctrl -Alt-Del tác dụng :
A. Khởi động lại máy tính
B. Hiển thị hộp thoại Windows task Manager
C. C. Xuất hiện hộp thoại Run
D. Tổ hợp phím này Không tác dụng gì.
Câu 31 : Khi kích đúp chuột vào thanh tiêu đề của một cửa sổ đang kích thước cực đại trong hệ điều
hành Windows sẽ :
A. Thu cửa sổ về kích thước trước đó.
B. Thu cửa sổ về kích thước cực tiểu
C. Chuyển về chế độ cho phép thay đổi kích thước cửa sổ.
D. Đóng cửa sổ đó.
Câu 32 : Để tìm kiếm các tập tin ta chọn lệnh:
Đánh giá bài viết
16 20.781
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo