Cách viết phiếu chi

Cách viết phiếu chi

Phiếu chi được lập nhằm ghi nhận số tiền mặt, ngoại tệ... thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản chi có liên quan. Hãy tìm hiểu cách lập phiếu chi theo đúng chuẩn mực của chứng từ kế toán.

Cách viết phiếu xuất kho

Cách viết phiếu nhập kho

Cách viết phiếu thu

Phiếu chi

hoatieu.vn sẽ giới thiệu với bạn đọc chi tiết từng chi tiết trong mẫu phiếu chi đúng và hợp lệ nhất với nguyên tắc kế toán hiện hành, mời các bạn tham khảo:

  • Khi lập phiếu thu phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu.
  • Dòng "họ và tên người nộp tiền": Ghi rõ họ tên người nhận tiền.
  • Dòng "địa chỉ ": Ghi rõ địa chỉ người nhận tiền.
  • Dòng "Lý do chi": Ghi rõ nội dung chi tiền: Chi tiền mua hàng hóa, sản phẩm; Chi tiền nộp thuế...
  • Dòng "số tiền": Ghi đúng số tiền chi.
  • Dòng "bằng chữ": Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền chi.
  • Dòng "kèm theo": Ghi số chứng từ gốc kèm theo (ghi rõ kèm theo hoá đơn số để dễ dàng quản lý và theo dõi).

Phiếu chi do kế toán lập thành 3 liên, chỉ sau khi đã có chữ ký theo từng liên của người lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ mới được xuất quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền, người nhận tiền ghi số tiền thực nhận (bằng chữ) vào phiếu chi trước khi ký và ghi rõ họ tên.

Liên 1 lưu ở nơi lập phiếu, liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với các chứng từ gốc để vào sổ kế toán, liên 3 giao cho người nhận tiền.

Chú ý khi viết phiếu thu:

  • Nếu là chi ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá tại thời điểm xuất quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ.
  • Liên phiếu chi gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu.

Đơn vị: ...............................
Địa chỉ: ..............................
MST: .................................

Mẫu số: C31-BB
(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC
ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI

Ngày ...... tháng ...... năm 20......

Quyển số: .........................
Số: ...................................
Nợ: ...................................
Có: ...................................

Họ và tên người nộp tiền:.......................................................................................................................

Địa chỉ:.................................................................................................................................................

Lý do nộp:.............................................................................................................................................

Số tiền:...................................................................(Viết bằng chữ):.......................................................

Kèm theo:...........................................................................................Chứng từ gốc.

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người lập
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): .........................................................................................................

Ngày ..... tháng ........ năm 20......

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Người nhận tiền
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): .......................................................................................................

+ Số tiền quy đổi: ..................................................................................................................................

(Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu).

Đánh giá bài viết
1 3.740
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo