Cách tính lương cho cán bộ diện tinh giản biên chế mới nhất

Cách tính lương cho đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế

Lương của cán bộ diện tinh giản biên chế được tính thế nào là câu hỏi được nhiều người quan tâm. HoaTieu.vn xin gửi đến các bạn bài viết hướng dẫn cách tính lương cho cán bộ diện tinh giản biên chế cập nhật mới nhất, mời các bạn cùng xem.

Quy định về tinh giản biên chế đối với giáo viên tiểu học mới nhất

Đối tượng và chính sách tinh giản biên chế

Nghị định về chính sách tinh giản biên chế số 108/2014/NĐ-CP

Cụ thể, theo Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC, tiền lương tháng để tính chế độ là tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, bao gồm tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh, cộng với các khoản phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và mức chênh lệch bảo lưu (nếu có).

Tiền lương tháng làm căn cứ để tính chế độ quy định tại Khoản 1 Điều 5, Khoản 2 Điều 6, Điểm b Khoản 1 Điều 7 và Khoản 4 Điều 8 Thông tư liên tịch này được tính bằng bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC thực lĩnh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi mình công tác của năm năm cuối (60 tháng) trước thời điểm tinh giản. Đối với những trường hợp chưa đủ năm năm công tác, thì được tính bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của toàn bộ thời gian công tác.

Tiền lương tháng hiện hưởng để làm căn cứ tính các chế độ quy định tại Khoản 1 Điều 6, Điểm a Khoản 1 Điều 7 và Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch này là tiền lương của tháng liền kề trước thời điểm tinh giản biên chế.

Mức lương cơ sở để tính chế độ trước ngày 1/5/2010 là 650.000 đồng;

  • Từ 1/5/2010 đến 30/4/2011 là 730.000 đồng;
  • Từ 1/5/2011 đến 30/4/2012 là 830.000 đồng;
  • Từ 1/5/2012 đến 30/6/2013 là 1.050.000 đồng;
  • Từ 1/7/2013 đến trước thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở tiếp theo là 1.150.000 đồng.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/5/2015 và có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021. Các chế độ, chính sách quy định tại Thông tư liên tịch này được tính hưởng kể từ ngày 10/01/2015.

Đánh giá bài viết
3 11.158
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo