Cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ khó khăn đợt dịch Covid-19

Từ ngày 12/05/2020, Cổng Dịch vụ công quốc gia cung cấp thêm 6 dịch vụ công hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Sau đây là Cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ khó khăn đợt dịch Covid-19.

1. Danh sách dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ khó khăn đợt dịch Covid-19

Từ ngày 12/5, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp thêm 6 dịch vụ công hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo ước tính của Văn phòng Chính phủ, 6 dịch vụ công này sẽ hỗ trợ cho 4 triệu đối tượng người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, rút ngắn thời gian thực hiện từ 6-10 ngày làm việc với từng đối tượng so với cách triển khai trực tiếp.

6 dịch vụ công được cung cấp là:

  • Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương;
  • Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động;
  • Kê khai gia hạn nộp thuế doanh nghiệp;
  • Kê khai gia hạn nộp thuế cá nhân;
  • Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất;
  • Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trong thực hiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

2. Cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ khó khăn đợt dịch Covid-19

Để sử dụng dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ khó khăn đợt dịch Covid-19, chúng ta vào Cổng Dịch vụ công quốc gia, dichvucong.gov.vn, sau đó bấm chọn phần "Hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19" (hoặc vào trực tiếp địa chỉ ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-ncovid-danh-sach-dich-vu-cong.html).

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ khó khăn đợt dịch Covid-19

Danh sách 6 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ khó khăn đợt dịch Covid-19 kèm cả kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. Đối tượng nộp hồ sơ cũng sẽ được chỉ dẫn rõ ràng dưới mỗi dịch vụ công, ví dụ đối tượng đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất có thể là cá nhân.

Thủ tục online để hưởng gói hỗ trợ do COVID-19

Lựa chọn "Đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho Cá nhân" cũng có thể được truy cập qua "Thanh toán trực tuyến" => "Nộp thuế cá nhân / Trước bạ". Khi thực hiện chức năng này, cá nhân có 3 lựa chọn đăng nhập theo tài khoản đăng ký bằng chứng minh thư / căn cước công dân, hoặc tài khoản USB ký số, hoặc tài khoản SIM ký số.

Hướng dẫn hưởng gói hỗ trợ do COVID-19

Cách hưởng gói hỗ trợ do COVID-19

Khi thực hiện chức năng này, cá nhân có thể sử dụng "tài khoản cấp bởi Dịch vụ công Quốc gia", hoặc "Tài khoản cấp bởi Bưu điện Việt Nam".

Cách làm thủ tục nhận tiền Covid-19

Với tài khoản cấp bởi Dịch vụ công Quốc gia, cá nhân có 3 lựa chọn đăng nhập theo tài khoản đăng ký bằng chứng minh thư / căn cước công dân, hoặc tài khoản USB ký số, hoặc tài khoản SIM ký số. Nếu chưa có hãy bấm "Đăng ký".

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ công trực tuyến trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 23
0 Bình luận
Sắp xếp theo