Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng, quý

Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng, quý (theo mẫu BC26-A)

Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng hoặc quý theo mẫu BC26-A trên phần mềm HTKK mới nhất và theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Mức phạt sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Hướng dẫn viết hoá đơn GTGT bằng ngoại tệ

Hướng dẫn cách kiểm tra hóa đơn mới nhất năm 2016

Chú ý: Khi lập báo cáo tình sử dụng hóa đơn bạn cần biết:

Theo điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định:

  • Hàng quý doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp mới thành lập) phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Nếu trong kỳ không sử dụng hóa đơn thì vẫn phải lập và ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0).
  • Những doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hoá đơn của cơ quan thuế thì lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng. (Theo điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC)

Sau đây hoatieu.vn xin hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng hoặc quý trên phần mềm HTKK mới nhất:

Bước 1: Đặng nhập vào phần mềm HTKK.

Bước 2: Vào mục "Hoá đơn" => "Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)" =>Chọn "Kỳ báo cáo" theo THÁNG hoặc QUÝ => click "Đồng ý" màn hình sẽ hiển thi ra như sau:

Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng, quý

Bước 3: Nhập các số liệu trên các cột:

Cột 1: Cột thứ tự: Các bạn muốn thêm dòng thì bấm "F5", xóa thì bấm "F6".

Cột Mã loại hóa đơn: Chọn loại hóa đơn mà bạn muốn báo cáo.

VD: Bạn chọn làm BC tình hình sử dụng hóa đơn GTGT thì bạn Chọn "01GTKT".

Cột 2: Tên loại hóa đơn: Không cần phải nhập phần mềm sẽ tự động nhảy.

Cột 3: Ký hiệu mẫu hóa đơn: Các bạn nhập theo mẫu trên hóa đơn của doanh nghiệp bạn.

VD: 01GTKT3/001.

Cột 4: Ký hiệu hóa đơn: Là ký hiệu trên hóa đơn của doanh nghiệp bạn.

VD: TT/12P

Cột 5: Tổng số: không cần phải nhập (Phần mềm tự tính).

Cột 6,7: Từ số - Đến số: Số tồn đầu kỳ: Nếu là lần đầu tiên thì các bạn tự nhập số tồn đầu kỳ của kỳ đầu, từ kỳ thứ 2 trở đi thì ứng dụng sẽ tự chuyển số tồn cuối kỳ của kỳ trước lên, cho phép sửa.

VD: Cột 6: 0000001. Cột 7: 0000050

Cột 8, 9: Từ số - Đến số: Số mua/ phát hành trong kỳ: Nhập dạng số. Nếu trong kỳ bạn không đặt in hóa và thông báo phát hành thì không cần nhập

VD: Trong kỳ các bạn thông báo phát hành 50 hóa đơn từ 51 – 100. Thì nhập: Cột 8: 0000051. Cột 9: 0000100.

Cột 10, 11, 12: Phần mềm sẽ tự động nhảy.

Cột 13: Số lượng đã sử dụng: Nhập số lượng hóa đơn đã sử dụng (Không bao gồm các hóa đơn: Xóa bỏ, mất, hủy) và phải nhỏ hơn hoặc bằng Cột số 5.

VD: Trong kỳ các bạn sử dụng 50 hóa đơn trong đó không xóa bỏ, mất, hủy hóa đơn nào thì ghi: 50.

Cột 14, 16, 18: Số lượng: Phần mềm tự động nhảy.

Cột 15, 17, 19: Số: Các bạn nhập "Mã số hóa đơn" xóa bỏ, mất, hủy và không được trùng nhau.

VD: Trong kỳ xóa bỏ 1 hóa đơn, Mã số hóa đơn đó là 0000005 thì các bạn nhập vào Cột 15: 0000005

Nếu những hóa đơn bị xóa bỏ, mất, hủy không liên tiếp thì các bạn phải viết dấu (;) vào giữa các số.

VD: Trong kỳ có các bạn làm mất 3 hóa đơn, Mã số của 3 hóa đơn này là: 0000006; 0000011; 0000128 thì các bạn nhập vào Cột 17: 0000006;0000011;0000128

Nếu những hóa đơn bị xóa bỏ, mất, hủy liên tiếp nhau thì kê khai dưới dạng khoảng và sử dụng dấu (-).

VD: Trong kỳ có các bạn hủy 3 hóa đơn, Mã số của 3 hóa đơn này là: 0000006; 0000007; 0000008 thì các bạn nhập vào Cột 19: 0000006-0000008

Chú ý: Các bạn cần phân biệt được:

XÓA BỎ: là tất cả những hóa đơn viết sai gạch chéo 3 liên, hóa đơn viết sai đã xé khỏi cuống thì phải có biên bản thu hồi hoặc biên bản hủy.

MẤT: Các bạn phải chứng minh được việc mất hóa đơn và có báo cáo về việc mất hóa đơn.

HỦY: là những hóa đơn in sai phải hủy hoặc những hóa đơn mà doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng nữa (yêu cầu phải có: Biên bản hủy hóa đơn, thông báo kết quả hủy hóa đơn, thành lập hội đồng hủy) .

Cột 20, 21, 22: Tồn cuối kỳ: Sẽ tự động nhảy.

Người lập biểu: Nhập kiểu text (không nhập cũng được).

Người đại diện theo pháp luật: Nhập tên giám đốc.

Ngày lập báo cáo: Mặc định là ngày hiện tại, cho phép sửa nhưng không được lớn hơn ngày hiện tại.

Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Bước 4: Các bạn ấn nút "Ghi", nếu có lỗi sai phần mềm sẽ tự động báo cho bạn biết.

Bước 5: Cuối cùng các bạn ấn nút "Kết xuất" rồi nộp cho cơ quan thuế.

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng, quý:

a. Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

b. Theo quý:

Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4;

Quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7;

Quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10;

Quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

Lưu ý: Có những Chi cục thuế sẽ yêu cầu các bạn vừa phải nộp BC tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng vừa bắt phải nộp theo quý nữa. Các bạn phải hỏi chi tiết nhé.

Đánh giá bài viết
1 315
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo