Các trường hợp được xác định là trẻ em bị xâm hại tình dục

05 trường hợp được xác định là trẻ em bị xâm hại tình dục

05 trường hợp được xác định là trẻ em bị xâm hại tình dục: Trẻ em bị hiếp dâm; Trẻ em bị cưỡng dâm; Trẻ em bị giao cấu; Trẻ em bị dâm ô; Trẻ em bị sử dụng vào mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức. 5 trường hợp này sẽ chính thức áp dụng ngày 01/7/2017 theo Nghị định 56/2017/NĐ-CP.

Những điểm mới của Luật Trẻ em số 102/2016/QH13

5 hành vi quấy rối tình dục trẻ em sẽ bị phạt tù từ 1/7

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em.

Theo đó, trẻ em được coi là bị xâm hại tình dục trong các trường hợp sau:

  • Trẻ em bị hiếp dâm;
  • Trẻ em bị cưỡng dâm;
  • Trẻ em bị giao cấu;
  • Trẻ em bị dâm ô;
  • Trẻ em bị sử dụng vào mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức.

Khi phát hiện hoặc có thông tin về hành vi xâm hại hoặc có nguy cơ trẻ em bị xâm hại thì tổ chức, cá nhân phải báo ngay cho Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em hoặc cơ quan có thẩm quyền tại địa phương.

Nghị định 56 cũng quy định một số các thông tin về bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em sau đây cũng phải được bảo vệ trên môi trường mạng:

  • Tên, tuổi, đặc điểm nhận dạng cá nhân, hình ảnh cá nhân;
  • Tài sản cá nhân; Thông tin về nơi ở, quê quán, trường, lớp, kết quả học tập...

Ngoài ra, Thông tư 56 cũng quy định về quyền trẻ em, những hành vi sau đây được xem là trẻ em bị bóc lột:

"Điều 11. Trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bị bạo lực

Trẻ em bị bạo lực dẫn đến rối loạn tâm thần, hành vi, hạn chế khả năng giao tiếp, học tập hoặc khả năng tự thực hiện một số việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày theo kết luận của cơ quan giám định, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người có chuyên môn được cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra, đánh giá mức độ tổn hại của trẻ em.

Điều 12. Trẻ em bị bóc lột

1. Trẻ em bị bắt buộc tham gia lao động trái quy định của pháp luật về lao động.

2. Trẻ em bị rủ rê, xúi giục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc tham gia các hoạt động trình diễn hoặc bị sử dụng trong sản xuất các sản phẩm khiêu dâm.

3. Trẻ em bị rủ rê, xúi giục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc tham gia hoạt động du lịch mà bị xâm hại tình dục; bị cho, nhận hoặc cung cấp để hoạt động mại dâm.

4. Trẻ em bị rủ rê, xúi giục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc tham gia hoạt động vận chuyển, mua bán, sản xuất, tàng trữ chất gây nghiện và các hàng hóa khác bị cấm giao dịch theo quy định của pháp luật.

5. Trẻ em bị rủ rê, xúi giục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc tham gia các hoạt động trục lợi khác."

Nghị định 56/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

Đánh giá bài viết
1 201
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo