Biểu 04b-THPT-ĐN: Báo cáo thống kê giáo dục trung học phổ thông

Biểu báo cáo thống kê giáo dục trung học phổ thông

Biểu 04b-THPT-ĐN: Báo cáo thống kê giáo dục trung học phổ thông là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo thống kê giáo dục trung học phổ thông. Mẫu nêu rõ thông tin chỉ tiêu giáo dục... Mẫu được ban hành theo Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Biểu 04b-THPT-ĐN
Ban hành theo Thông số 24/2018/TT-BGDĐT
ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Ngày nhận báo cáo:
Ngày 30 tháng 10 năm báo cáo
BÁO CÁO THỐNG GIÁO DỤC TRUNG
HỌC PHỔ THÔNG
Kỳ đầu năm học
(có đến 30 tháng 9 năm báo cáo)
Đơn vị báo cáo:
Trường………..
quan chủ quản………
Đơn vị nhận báo cáo:
Bộ Giáo dục Đào tạo
TT
Chỉ tiêu
số
Thông tin
A
C
1
I
Trường
- Mức độ đạt chuẩn quốc gia
01
- Sử dụng máy tính cho dạy học
02
- Khai thác Internet cho dạy học
03
- điện (điện lưới)
04
- nguồn nước sạch
05
- công trình vệ sinh
06
- chương trình giáo dục vệ sinh đôi tay
07
- chương trình giáo dục bản về giới tính, phòng chống bạo lực, xâm hại;
cung cấp kiến thức về HIV
08
- sở hạ tầng, tài liệu học tập, môi trường học tập phù hợp tiếp cận với
học sinh khuyết tật
09
- bộ phận làm công tác vấn học đường
10
- kế hoạch giáo dục phòng, chống thiên tai ứng phó biến đổi khí hậu
11
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
II
Lớp
Tổng số lớp
12
Chia ra
- Số lớp 10
13
- Số lớp 11
14
- Số lớp 12
15
Trong đó:
- Số lớp học 2 buổi/ngày
16
- Số lớp ghép
17
III
Đơn vị
tính
số
Tổng số
Trong đó
Nữ
Dân tộc thiểu số
Tổng
Nữ
B
C
1
2
3
4
3.1.
người
18
người
19
3.2.
người
20
người
21
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
người
22
3.3.
người
23
người
24
người
25
người
26
người
27
người
28
người
29
người
30
3.4.
người
31
người
32
người
33
người
34
người
35
người
36
người
37
Đánh giá bài viết
1 10
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo