Biểu 04b-THPT-CN: Báo cáo thống kê giáo dục trung học phổ thông cuối năm

Biểu báo cáo thống kê giáo dục trung học phổ thông cuối năm

Biểu 04b-THPT-CN: Báo cáo thống kê giáo dục trung học phổ thông cuối năm là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo thống kê giáo dục trung học phổ thông cuối năm. Mẫu được ban hành theo Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo thống kê giáo dục trung học phổ thông cuối năm

Biểu 04b-THPT-CN

Ban hành theo Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 30 tháng 6 năm báo cáo

BÁO CÁO THỐNG KÊ GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Kỳ cuối năm học
(Có đến 31 tháng 5 năm báo cáo)

Đơn vị báo cáo:

Trường …………

Cơ quan chủ quản …………

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

I

Học sinh

Đơn vị tính

Mã số

Tổng số

Trong đó

Nữ

Dân tộc thiểu số

Tổng

Nữ

A

B

C

1

3

4

5

1.1.

Tổng quy mô

người

01

1.2.

Quy mô chia ra theo lớp

- Học sinh lớp 10

người

02

- Học sinh lớp 11

người

03

- Học sinh lớp 12

người

04

1.3.

Học sinh bỏ học

người

05

1.4.

Học sinh lưu ban

người

06

- Lớp 10

người

07

- Lớp 11

người

08

- Lớp 12

người

09

1.5.

Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông

1.5.1.

Học sinh có đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

người

10

1.5.2.

Học sinh được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

người

11

II

Cán bộ quản lý, Giáo viên, Nhân viên

Đơn vị tính

Mã số

Tổng số

Phân loại

Trong đó

Viên chức

Hợp đồng lao động

Nữ

Dân tộc thiểu số

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn

Hợp đồng làm việc xác định thời hạn

Tổng số

Nữ

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

Tổng số

người

12

2.1.

Cán bộ quản lý

người

13

- Hiệu trưởng

người

14

- Phó Hiệu trưởng

người

15

2.2.

Giáo viên

người

16

Chia theo đánh giá chuẩn nghề nghiệp

- Tốt

người

17

- Khá

người

18

- Đạt

người

19

2.3.

Giáo viên nghỉ hưu trong năm học

người

20

2.4.

Giáo viên tuyn mới trong năm học

người

21

2.5.

Nhân viên

người

22

2.6.

Số giáo viên được tham gia các chương trình bồi dưỡng

- Chương trình bồi dưỡng thường xuyên (theo Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT)

người

23

- Tập huấn và tham gia giảng dạy về phòng, chống HIV trên nền tảng kỹ năng sống và giáo dục sức khỏe sinh sản.

người

24

Trong đó: Số nhân viên được tập huấn và tham gia giảng dạy về phòng, chống HIV trên nền tảng kỹ năng sống và GD sức khỏe sinh sản.

người

25

Biểu 04b-THPT-CN: Báo cáo thống kê giáo dục trung học phổ thông cuối năm

Biểu 04b-THPT-CN: Báo cáo thống kê giáo dục trung học phổ thông cuối năm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 12
0 Bình luận
Sắp xếp theo