Biểu 04a-THPT-CN: Báo cáo thống kê giáo dục trung học phổ thông cuối năm

Biểu báo cáo thống kê giáo dục trung học phổ thông cuối năm

Biểu 04a-THPT-CN: Báo cáo thống kê giáo dục trung học phổ thông cuối năm là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo thống kê giáo dục trung học phổ thông cuối năm. Mẫu được ban hành theo Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Biểu 04a-THPT-CN
Ban hành theo Thông số 24/2018/TT-BGDĐT
ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Ngày nhận báo cáo:
Ngày 30 tháng 6 năm báo cáo
BÁO CÁO THỐNG GIÁO DỤC TRUNG
HỌC PHỔ THÔNG
Kỳ cuối năm học
(Có đến 31 tháng 5 năm báo o)
Đơn vị báo cáo:
Sở GDĐT tỉnh………..
Đơn vị nhận báo cáo:
Bộ Giáo dục Đào tạo
TT
Chỉ tiêu
Đơn vị tính
số
Tổng số
Công lập
thục
B
C
1
2
3
1
Trường
trường
01
1.1.
Trường trung học phổ thông
trường
02
Chia ra theo vùng:
- Trung du, đồng bằng, thành phố
trường
03
- Miền núi vùng sâu, hải đảo
trường
04
1.2.
Trung học sở trung học phổ thông
trường
05
Chia ra theo vùng:
- Trung du, đồng bằng, thành phố
trường
06
- Miền núi vùng sâu, hải đảo
trường
07
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1.3.
Tiểu học, trung học sở trung học phổ thông
trường
08
Chia ra theo vùng:
- Trung du, đồng bằng, thành phố
trường
09
- Miền núi vùng sâu, hải đảo
trường
10
II
Lớp
lớp
11
Chia ra:
- Lớp 10
lớp
12
- Lớp 11
lớp
13
- Lớp 12
lớp
14
Trong đó:
- Lớp ghép
lớp
14
III
Học sinh
Đơn vị
tính
số
Tổng số
Công lập
thục
Tổng
số
Nữ
Dân tộc
thiểu số
Tổng
số
Nữ
Dân tộc
thiểu số
Tổng
số
Nữ
Dân tộc
thiểu số
Tổng
Nữ
Tổng
Nữ
Tổng
Nữ
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A
B
C
1
3
4
5
6
8
9
10
11
13
14
15
3.1.
Biến động trong năm học
- Học sinh chuyển đến từ tỉnh/tp
khác
người
15
- Học sinh chuyển đi ngoài địa
bàn tỉnh/tp
người
16
- Học sinh bỏ học
người
17
3.2
Tổng quy
người
18
3.3
Quy chia ra theo lớp
- Học sinh lớp 10
người
19
- Học sinh lớp 11
người
20
- Học sinh lớp 12
người
21
3.4.
Học sinh lưu ban
người
22
- Lớp 10
người
23
- Lớp 11
người
24
- Lớp 12
người
25
3.5.
Học sinh tốt nghiệp THPT
Đánh giá bài viết
1 8
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo