Biển báo nơi 02 đường sắt giao không vuông góc với đường bộ W243b

Biển báo hiệu nơi 02 đường sắt giao không vuông góc với đường bộ W243b

Biển báo giao thông W243b là biển báo được dùng để báo hiệu nơi có 02 đường sắt giao không vuông góc với đường bộ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để có thể hiểu rõ hơn về biển báo này nhé.

Biển báo nơi 02 đường sắt giao không vuông góc với đường bộ

Biển báo nơi 02 đường sắt giao không vuông góc với đường bộ W243b

· Số hiệu biển báo: W.243b

· Tên biển báo: Đường sắt giao cắt với đường bộ không vuông góc

Chi tiết báo hiệu: Biển báo giao thông biểu thị sắp đi qua đoạn đường có đường sắt cắt qua, nếu ở nơi giao cắt với đường bộ không có người gác mà trên mặt đường có biển báo “gần vạch tín hiệu của đường sắt giao nhau cùng mức” thì phải đặt thêm kí hiệu đường sắt giao cắt với đường bộ không vuông góc ở phía dưới biển báo “giao cắt với đường bộ của đường sắt không có người gác”. Kí hiệu đường sắt giao cắt với đường bộ không vuông góc có ba loại. Đặt ở nơi cách giao nhau với đường sắt 100m.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các biển báo tại mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
1 255
0 Bình luận
Sắp xếp theo