Biển báo hướng đi phải cho các xe chở hàng nguy hiểm R310b

Biển báo hiệu hướng đi phải cho các xe chở hàng nguy hiểm R310b

Biển báo giao thông R301b là biển báo được dùng để báo hiệu hướng đi mà các xe chở hàng nguy hiểm phải theo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết biển báo tại đây.

Biển báo hướng đi phải cho các xe chở hàng nguy hiểm

Biển báo hướng đi phải cho các xe chở hàng nguy hiểm

· Số hiệu biển báo: R.310b

· Tên biển báo: Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm.

· Chi tiết báo hiệu: Biển báo giao thông báo cho các loại xe chở hàng nguy hiểm phải đi theo hướng quy định (rẽ phải).

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các biển báo tại mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
1 53
0 Bình luận
Sắp xếp theo