Biển báo giao nhau với đường không ưu tiên W207e

Biển báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên W207e

Biển báo giao thông W207e là biển báo báo hiệu phía trước giao nhau với đường không ưu tiên. Mời bạn đọc cùng hoatieu.vn đi tìm hiểu thêm về biển báo này nhé.

Biển báo giao nhau với đường không ưu tiên

Biển báo giao nhau với đường không ưu tiên W207e

· Số hiệu biển báo: W.207e

· Tên biển báo: Giao nhau với đường không ưu tiên

· Chi tiết báo hiệu: Biển báo giao thông đặt trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.

a. Trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên phải đặt biển số W.207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l). Tùy theo hình dạng nơi giao nhau để chọn kiểu biển cho thích hợp. Tại chỗ đường giao với các ngõ, ngách, hẻm hoặc tương tự, tùy theo điều kiện giao thông có thể xem xét sử dụng biển số W.207 khi cần thiết.

b) Biển số W.207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l) được đặt trước nơi đường giao nhau ở ngoài phạm vi nội thành, nội thị là chính. Các xe đi trên đường có đặt biển này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau, chỉ phải nhường đường cho các loại xe được quyền ưu tiên theo quy định.

c) Chỉ được phép đặt biển số W.207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l) trên đường ưu tiên sau khi đã đặt biển số R.401 "Bắt đầu đường ưu tiên" và biển số R.402 "Hết đoạn đường ưu tiên". Biển số R.401 và R.402 được đặt ở đầu và cuối đoạn đường ưu tiên để chỉ dẫn phạm vi đoạn đường ưu tiên.

Trên đây hoatieu.vn vừa giới thiệu tới bạn đọc biển báo W207e, mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
1 160