Biển báo các xe chỉ được rẽ trái R301e

Biển báo hiệu các xe chỉ được rẽ trái R301e

Biển báo giao thông R301e là biển báo được dùng để lệnh cho các xe chỉ được phép ré trái ở đoạn đường phía trước. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết biển báo tại đây.

Biển báo các xe chỉ được rẽ trái

Biển báo các xe chỉ được rẽ trái

· Số hiệu biển báo: 301e

· Tên biển báo: Hướng đi phải theo

· Chi tiết báo hiệu: Biển báo giao thông lệnh cho các xe chỉ được rẽ trái (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định). Biển này được đặt ở trước nơi đường giao nhau, có tác dụng tại nơi giao nhau đằng sau mặt biển.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các biển báo tại mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
1 267
0 Bình luận
Sắp xếp theo