Biển báo các xe chỉ được rẽ trái R301c

Biển hiệu lệnh các xe chỉ được rẽ trái R301c

Biển báo giao thông R301c là biển báo được dùng để ra hiệu lệnh các xe chỉ được rẽ trái ở đoạn đường phía trước. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về biển báo này.

Biển báo các xe chỉ được rẽ trái

Biển báo các xe chỉ được rẽ trái

· Số hiệu biển báo: 301c

· Tên biển báo: Hướng đi phải theo

· Chi tiết báo hiệu: Biển báo giao thông lệnh cho các xe chỉ được rẽ trái (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định). Biển này được đặt ở sau nơi đường giao nhau.

Biển số R.301 (b,c) được đặt ở sau nơi đường giao nhau nhằm chỉ hướng cho phép xe đi ngang qua nơi đường giao nhau và ngăn chặn hướng đi ngược chiều trên đường phố với đường một chiều. Biển bắt buộc người tham gia giao thông chỉ được phép rẽ trái ở phạm vi nơi đường giao nhau trước mặt biển.

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết thêm các biển báo tại mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
1 266
0 Bình luận
Sắp xếp theo