Biển báo các xe chỉ được rẽ phải R301b

Biển hiệu lệnh các xe chỉ được rẽ phải R301b

Biển báo giao thông R301b là biển báo được lập ra để lệnh cho các xe chỉ được phép rẽ phải ở đoạn đường phía trước. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết tại đây.

Biển báo các xe chỉ được rẽ phải

Biển báo các xe chỉ được rẽ phải

Số hiệu biển báo: 301b

· Tên biển báo: Hướng đi phải theo

· Chi tiết báo hiệu: Biển báo giao thông lệnh cho các xe chỉ được rẽ phải (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định). Biển này được đặt ở sau nơi đường giao nhau.

Biển số R.301 (b,c) được đặt ở sau nơi đường giao nhau nhằm chỉ hướng cho phép xe đi ngang qua nơi đường giao nhau và ngăn chặn hướng đi ngược chiều trên đường phố với đường một chiều. Biển bắt buộc người tham gia giao thông chỉ được phép rẽ phải ở phạm vi nơi đường giao nhau trước mặt biển.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
1 314