Biển báo 509 chiều cao an toàn

Biển báo hiệu 509 chiều cao an toàn

Biển báo giao thông 509 là biển báo được dùng để báo hiệu về chiều cao an toàn. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về biển báo này nhé.

Biển báo chiều cao an toàn

Biển báo chiều cao an toàn

Số biển báo: 509

Tên biển báo: Chiều cao an toàn

Chi tiết: Biển báo giao thông dùng để bổ sung cho biển 239 "Đường cáp điện ở phía trên", phải đặt biển số 509 "chiều cao an toàn", biển này chỉ rõ chiều cao an toàn cho các phương tiện đi qua đoạn đường có dây điện bên trên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các biển báo tại mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 333