Biển báo 508b biểu thị thời gian

Biển báo hiệu 508b biểu thị thời gian

Biển báo giao thông 508b là biển báo được dùng để biểu thị thời gian quy định hiệu lực của các biển báo khác. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về biển báo này nhé.

Biển báo biểu thị thời gian

Biển báo biểu thị thời gian

Số biển báo: 508b

Tên biển báo: Biểu thị thời gian

Chi tiết: Biển báo giao thông dùng để biểu thị thời gian. Được đặt dưới biển báo cấm hoặc biển hiệu lệnh nhằm quy định phạm vi thời gian hiệu lực của các biển báo cấm, biển hiệu lệnh cho phù hợp yêu cầu.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các biển báo tại mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 322
0 Bình luận
Sắp xếp theo