Biển báo 505 loại xe

Biển báo hiệu 505 loại xe

Biển báo giao thông 505 là biển báo được dùng để báo hiệu chỉ 1 số loại xe chịu chỉ dẫn của biển. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về biển báo này nhé.

Biển báo loại xe

Biển báo loại xe

Số hiệu biển báo: 505

Tên biển báo: Loại xe

Chi tiết: Biển báo giao thông được đặt bên dưới các biển báo cấm và biển hiệu lệnh hay biển chỉ dẫn để chỉ loại xe chịu hiệu lực của biển báo cấm, biển hiệu lệnh hay biển chỉ dẫn đối với riêng loại xe đó.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các biển báo tại mục biểu mẫu của hoatieu.vn nhé.

Đánh giá bài viết
1 483
0 Bình luận
Sắp xếp theo